Podatek od środków transportowych

Podstawowe informacje o podatku od środków transportowych

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1170)


Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają: (od 1.01.2008 r.)
- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony ,
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony,
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton,
- autobusy.

Obowiązek podatkowy nie dotyczy przyczep i naczep związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Podmiot opodatkowania


Obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej w których posiadaniu znajdują się pojazdy podlegające opodatkowaniu.

Podatnicy podatku od środków transportowych zobowiązani są, w terminie do 15 lutego, składać właściwemu organowi podatkowemu deklaracje na podatek od środków transportowych.

Formularz deklaracji „DT – 1” oraz załącznik do deklaracji „DT- 1/A” został określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych z dnia 28 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 poz. 2436)

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym środek transportowy został zarejestrowany, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.

Obowiązek podatkowy powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych wygasa z końcem miesiąca,
w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu. Podatek ten rozliczany jest proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których pojazd stanowił własność podatnika. Nie ma znaczenia, w którym dniu miesiąca został zbyty pojazd. Za każdym razem należy uiścić podatek za cały miesiąc.

Podatek od środków transportowych jest płatny bez wezwania na konto Urzędu Miejskiego w Siechnicach:

BS Oleśnica O/Siechnice

nr konta: 89 9584 1092 2010 1000 0101 0004 

lub indywidualny nr konta dla każdego podatnika.

Terminy płatności
Podatek płatny jest w dwóch ratach:
- I – do 15 lutego
- II – do 15 września

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Osoba odpowiedzialna za treść: Agnieszka Bazylińska (71/786 09 09, abazylinska@umsiechnice.pl)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Podatek od środków transportowych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:12.01.2016
Data publikacji:03.01.2020 11:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
08.01.2021 12:14 Edycja dokumentu (Bernadeta Kruszyk-Obratańska )
08.01.2021 12:14 Dodano załącznik "Uchwała - stawki na 2021 r..pdf"
(Bernadeta Kruszyk-Obratańska )
08.01.2021 11:32 Edycja dokumentu (Bernadeta Kruszyk-Obratańska )
08.01.2021 11:32 Dodano załącznik "Uchwała XXXIV- stawki na 2021.pdf"
(Bernadeta Kruszyk-Obratańska )
28.01.2020 08:04 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
02.12.2019 14:22 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
02.12.2019 14:22 Dodano załącznik "Uchwała Nr XVI 148 - wysokość stawek
podatku od środków transportowych na 2020 r..pdf"

(Aleksandra Chlebosz)
18.01.2019 14:35 Dodano załącznik
"dt-1-6-deklaracja-na-podatek-od-srodkow-transportowych(2).p
df"

(Aleksandra Chlebosz)
18.01.2019 14:35 Dodano załącznik
"dt-1a-6-zalacznik-do-deklaracji-dt-1.pdf"

(Aleksandra Chlebosz)
18.01.2019 14:34 Usunięto załącznik deklaracja na podatek od srodkow
transportowych - DT -1.pdf

(Aleksandra Chlebosz)
18.01.2019 14:34 Usunięto załącznik zalacznik do dt-1.pdf
(Aleksandra Chlebosz)
07.01.2019 13:03 Dodano załącznik "zalacznik do dt-1.pdf"
(Aleksandra Chlebosz)
07.01.2019 13:03 Dodano załącznik "deklaracja na podatek od srodkow
transportowych - DT -1.pdf"

(Aleksandra Chlebosz)
07.01.2019 13:03 Dodano załącznik "Rozporzadzenie Ministra Finansow z dnia
13 grudnia 2018.pdf"

(Aleksandra Chlebosz)
07.01.2019 12:58 Usunięto załącznik (+) (Aleksandra Chlebosz)
07.01.2019 12:57 Usunięto załącznik (+) (Aleksandra Chlebosz)
07.01.2019 12:56 Usunięto załącznik + (Aleksandra Chlebosz)
07.01.2019 12:55 Usunięto załącznik + (Aleksandra Chlebosz)
07.01.2019 12:53 Usunięto załącznik + (Aleksandra Chlebosz)
07.01.2019 12:40 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
07.01.2019 11:33 Dodano załącznik "Stawki podatku na 2019 rok.pdf"
(Aleksandra Chlebosz)
07.01.2019 11:32 Usunięto załącznik Stawki podatku na 2018 r.pdf
(Aleksandra Chlebosz)
02.01.2018 12:30 Dodano załącznik "Stawki podatku na 2018 r.pdf"
(Aleksandra Chlebosz)
02.01.2018 12:30 Usunięto załącznik + (Aleksandra Chlebosz)
21.12.2017 10:15 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
24.01.2017 13:20 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
24.01.2017 13:20 Dodano załącznik "(+)" (Aleksandra Chlebosz)
24.01.2017 13:20 Dodano załącznik "(+)" (Aleksandra Chlebosz)
13.01.2017 12:17 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
13.01.2017 12:17 Dodano załącznik "(+)" (Aleksandra Chlebosz)
23.12.2016 14:27 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
23.12.2016 14:27 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
23.12.2016 14:27 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
23.12.2016 14:27 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
10.11.2016 08:18 Edycja dokumentu (Paulina Klujew)
10.11.2016 08:18 Dodano załącznik "+" (Paulina Klujew)
10.11.2016 08:17 Usunięto załącznik + (Paulina Klujew)
05.02.2016 10:44 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
05.02.2016 10:42 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
05.02.2016 10:41 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
05.02.2016 10:41 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 09:08 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 09:06 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
12.01.2016 08:55 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
10.12.2014 14:01 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
10.12.2014 14:00 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
10.12.2014 13:54 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
19.08.2014 09:12 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
27.01.2014 12:15 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
27.01.2014 12:15 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
27.01.2014 12:15 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
27.01.2014 12:14 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
27.01.2014 12:14 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
27.01.2014 12:10 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
16.01.2013 10:01 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
16.01.2013 10:00 Usunięto załącznik + (Mariusz Różnowicz)
22.10.2012 09:36 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
16.10.2012 10:04 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
16.10.2012 10:04 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
16.10.2012 10:03 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
16.10.2012 10:02 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
07.01.2011 14:43 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
07.01.2011 14:35 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
07.01.2011 14:34 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
07.01.2011 14:31 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
27.09.2010 15:03 Dodano załącznik "+" (Mariusz Różnowicz)
05.01.2010 13:05 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
04.02.2009 11:22 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
26.08.2008 09:34 Utworzenie dokumentu. (Mariusz Różnowicz)