x 
Drukuj
Aleksandra Chlebosz 20.02.2020 10:27

Informacja - konsultacje w sprawie projektu dokumentu pn.: „Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego”

­

Szanowni mieszkańcy,

informuję, że Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. (spółka Skarbu Państwa powołana na mocy art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym) przystąpiła do opracowywania projektu dokumentu pn.: „Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego” (zawnaj dalej SSL).

 

Dokument jest opracowaniem na poziomie ogólnokrajowym, określającym charakter i ramy przestrzenne przedsięwzięć ujętych w Koncepcji przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność - Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekt dokumentu przedstawia podstawowe założenia budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz wyniki dotychczasowych analiz dotyczących lotniska, w szczególności jego lokalizacji, a także korytarze przebiegu Inwestycji Towarzyszących w zakresie budowy nowych linii kolejowych i dróg.

Opracowywany dokument będzie stanowił podstawę dla dalszych prac studialno-projektowych, zmierzających do realizacji ww. przedsięwzięć.

 

Wszystkie osoby zainteresowane zgłoszeniem swoich uwag i wniosków do projektu SSL mogą wziąć udział w konsultacjach.

 

W załączeniu obwieszczenie Centralnego Portu Komunikacyjnego informujące o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy (tj. projektem SSL) przez wszystkich zainteresowanych oraz możliwości składania uwag i wniosków do tego dokumentu - w dniach od 10.02.2020 r. do 10.03.2020 r.

 

Wszelkie istotne informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej: konsultacje.cpk.pl

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Informacja - konsultacje w sprawie projektu dokumentu pn.: „Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego”
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Aleksandra Chlebosz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.02.2020 10:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
20.02.2020 10:29 Edycja dokumentu (Aleksandra Chlebosz)
20.02.2020 10:27 Utworzenie dokumentu. (Aleksandra Chlebosz)