x 
Drukuj
Mariusz Różnowicz 27.08.2008 16:59

Uchwała Nr V/26/07 - w sprawie zaliczenia dróg i ulic na terenie Gminy Święta Katarzyna do kategorii dróg gminnych

­

 


Uchwała Nr V/26/07

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 25 stycznia 2007 roku

 

 

w sprawie zaliczenia dróg i ulic na terenie Gminy Święta Katarzyna do kategorii dróg gminnych.

 

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r nr 142 poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r Nr 204 poz. 2086 ze zmianami), Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala co następuje:

 

§ 1

Postanawia się zaliczyć drogi wykazane w załączniku nr 1 i nr 2 oraz mapach: zał. 3, 4, 5, 6 do kategorii dróg gminnych.

 

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Święta Katarzyna.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

Przewodniczący Rady

Jerzy Woźniak


 

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr V/26/07 - w sprawie zaliczenia dróg i ulic na terenie Gminy Święta Katarzyna do kategorii dróg gminnych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.08.2008 16:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
19.03.2009 15:58 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
19.03.2009 14:58 Dodano załącznik "+ " (Mariusz Różnowicz)
27.08.2008 15:04 Dodano załącznik "+ " (Mariusz Różnowicz)
27.08.2008 15:04 Dodano załącznik "+ " (Mariusz Różnowicz)
27.08.2008 14:59 Utworzenie dokumentu. (Mariusz Różnowicz)