x 
Drukuj
Mariusz Różnowicz 29.08.2008 17:06

Uchwała Nr XIV/92/07 - w sprawie oddania w dzierżawę na okres dłuższy niż 3 lata nieruchomości lokalowej położonej w budynku ZOZ-u przy ul. Żeromskiego 1 w Świętej Katarzynie.

­

 


UCHWAŁA Nr XIV/92/07

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 20 grudnia 2007 roku

w sprawie oddania w dzierżawę na okres dłuższy niż 3 lata nieruchomości lokalowej położonej w budynku ZOZ-u przy ul. Żeromskiego 1 w Świętej Katarzynie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 13 ust.1, art. 40 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku ZOZ - u przy ul. Żeromskiego 1 w Świętej Katarzynie na rzecz Pani Anety Hauzer w celu prowadzenia apteki ogólnodostępnej pod nazwą „Apteka Herba" na okres do dnia 31 maja 2013 r.

§2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jerzy Wożniak

 

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XIV/92/07 - w sprawie oddania w dzierżawę na okres dłuższy niż 3 lata nieruchomości lokalowej położonej w budynku ZOZ-u przy ul. Żeromskiego 1 w Świętej Katarzynie.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.08.2008 17:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
10.03.2009 15:12 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
10.03.2009 14:14 Dodano załącznik "+ " (Mariusz Różnowicz)
29.08.2008 15:06 Utworzenie dokumentu. (Mariusz Różnowicz)