x 
Drukuj
Mariusz Różnowicz 11.09.2008 12:51

Uchwała Nr II/7/06 - w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej

­

 


Uchwała Nr  II/7/06

Rady Gminy Święta Katarzyna

z dnia 30 listopada 2006 roku

 

w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej

 

Na podstawie  art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz § 16 ust.2 pkt 3 uchwały z dnia 6 kwietnia 2006 r. Rady Gminy Święta Katarzyna Nr XL/312/06 w sprawie uchwalenia  Statutu Gminy Święta Katarzyna ( Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 103, poz.1767 ) Rada Gminy Święta Katarzyna uchwala, co następuje:

 

§ 1

Powołuje się Komisję Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej Rady Gminy Święta Katarzyna w składzie:

 

1.     Halina Zdęba

 

2.     Elżbieta Rzewuska

 

3.     Roman Kasprowicz

 

4.     Anna Mazurek

 

5.     Jacek Madej

 

6.     Małgorzata Mokrowska

 

7.     Mariusz Teodorowicz

 

8.     Wojciech Szydełko

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Jerzy Woźniak

 

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr II/7/06 - w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Mariusz Różnowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.09.2008 12:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
20.07.2009 09:29 Edycja dokumentu (Mariusz Różnowicz)
20.07.2009 09:29 Dodano załącznik "+ " (Mariusz Różnowicz)
11.09.2008 14:51 Utworzenie dokumentu. (Mariusz Różnowicz)