Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.02.2010 07:52 XXXIII-251-09 - w sprawie rozpatrzenia skargi złozonej przez Aleksandra Popiela na Wójta Gminy Święta Katarzyna
11.02.2010 07:41 XXXIII-250-09 - w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
11.02.2010 07:35 XXXII/249/09 - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2009
05.01.2010 14:49 XXXII/248/09 - w sprawie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej na 2010 rok
05.01.2010 14:47 XXXII/247/09 - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok
05.01.2010 14:46 XXXII/246/09 - zmianiająca plan pracy Komisji rewizyjnej na 2009 rok
05.01.2010 14:34 XXXII/245/09 - w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ("przedszkola")
05.01.2010 14:31 XXXII/244/09 - w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez gminę Siechnice
05.01.2010 14:26 XXXII/243/09 - w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
05.01.2010 14:23 XXXII/242/09 - w sprawie nadania nazw ulic w Sulimowie
05.01.2010 14:21 Uchwała Nr XXXI/241/09 - zmieniająca plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2009 rok
05.01.2010 14:17 Uchwała Nr XXXI/240/09 - w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektyu pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żerniki Wrocławskie
20.11.2009 08:00 XXXI/239/09 w sprawie nadania nazwy ulicy w Radomierzycach
20.11.2009 07:58 XXXI/238/09 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Święta Katarzyna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
20.11.2009 07:55 XXXI/237/09 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji” oraz nadania jej statutu.
19.11.2009 15:07 XXXI/236/09 w w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
19.11.2009 15:04 XXXI/235/09w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
19.11.2009 14:58 XXXI/234/09 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydzielonego obszaru Siechnice w rejonie ulic: Opolskiej, Ciepłowniczej i Osiedlowej
26.10.2009 09:25 XXX/233/09 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego
26.10.2009 09:24 XXX/232/09 w sprawie nadania nazwy ulicy w Łukaszowicach
26.10.2009 09:23 XXX/231/09 w sprawie nadania nazwy ulicy w Radwanicach
26.10.2009 09:21 XXX /230/09 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2009
26.10.2009 09:16 XXX/229/09 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych form wychowania przedszkolnego – zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Święta Katarzyna przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego
04.09.2009 13:08 XXIX/228/09 w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Alinę Mikuś na Wójta Gminy Święta Katarzyna dotycząca nieprawidłowości w rozliczeniach wpłat podatku rolnego
04.09.2009 13:07 XXIX/227/09 w sprawie nadania nazw ulic w Kotowicach
04.09.2009 13:06 XXIX/226/09 w sprawie nadania nazw ulic w Iwinach
04.09.2009 13:05 XXIX/225/09 w sprawie nadania nazw ulic w Siechnicach
04.09.2009 13:04 XXIX/224/09 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Święta Katarzyna kredytu długoterminowego na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2009
04.09.2009 13:03 XXIX/223/09 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Święta Katarzyna pożyczki długoterminowej na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2009
04.09.2009 12:57 XXIX/222/09 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2009

1 2 3 następna