Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.02.2011 09:52 UCHWAŁA NR IV/29/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Siechnice dla obszaru położonego w północno-zachodniej części
07.02.2011 09:49 UCHWAŁA NR IV/28/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radwanice dla obszaru w rejonie ulic Wałowej, Starowiejskiej i Szerokiej
07.02.2011 09:47 UCHWAŁA NR IV/27/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radwanice dla obszaru w rejonie ulicy Grafitowej
07.02.2011 09:43 UCHWAŁA NR IV/26/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Święta Katarzyna dla obszaru w rejonie ulicy Polnej
07.02.2011 09:41 UCHWAŁA NR IV/25/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Święta Katarzyna dla obszaru w rejonie ulicy Żernickiej
07.02.2011 09:38 UCHWAŁA NR IV/24/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice dla terenu obejmującego części obrębów Sulęcin-Szostakowice i Zębice
07.02.2011 09:35 UCHWAŁA NR IV/23/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice dla terenu obejmującego części obrębów Radwanice, Siechnice, Prawocin, Zębice i Grodziszów
07.02.2011 09:25 UCHWAŁA NR IV/22/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice dla terenu obejmującego części obrębów Iwiny, Smardzów, Żerniki Wrocławskie i Ozorzyce
07.02.2011 09:25 UCHWAŁA NR IV/22/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice dla terenu obejmującego części obrębów Iwiny, Smardzów, Żerniki Wrocławskie i Ozorzyce
07.02.2011 09:23 Uchwała nr IV-21-11 w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
07.02.2011 09:16 Uchwała nr IV-20-11 w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Siechnice
11.01.2011 13:46 Uchwała nr III/19/10 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 8 listopada 2010 roku nr XLIII/325/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
11.01.2011 13:43 Uchwała nr III/18/10 w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2010 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
11.01.2011 13:42 Uchwała Nr III/17/10 w sprawie nadania nazwy ulicy w Siechnicach
11.01.2011 13:39 Uchwała Nr III/16/10 w sprawie nadania nazw ulic w Łukaszowicach
11.01.2011 13:38 Uchwała Nr III/15/10 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Siechnic
11.01.2011 13:36 Uchwała Nr III/14/10 zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2010 Gminy Siechnice
20.12.2010 11:14 uchwała nr II-13-10 w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świetej Katarzynie
20.12.2010 11:13 uchwała nr II-12-10 w sprawie wyboru przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów
20.12.2010 11:12 uchwała nr II-11-10 w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów
20.12.2010 11:11 uchwała nr II-10-10 w sprawie wyboru przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej
20.12.2010 11:09 uchwała nr II-9-10 w sprawie wyboru przewodniczącej Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy
20.12.2010 11:05 uchwała nr II-8-10 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
20.12.2010 11:02 uchwała nr II-7-10 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej
20.12.2010 11:01 uchwała nr II-6-10 w sprawie powołania Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy
20.12.2010 11:00 uchwała nr II-5-10 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
20.12.2010 10:57 uchwała nr II-4-10 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
20.12.2010 10:54 uchwała nr II-3-10 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Siechnicach
20.12.2010 10:53 uchwała nr I-2-10 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Siechnicach
20.12.2010 10:51 uchwała nr I-1-10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Siechnicach

1 2 3 4 następna