Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.12.2010 10:49 uchwała nr XLIII-334-10 w sprawie nadania nazwy ulicy w Żernikach Wrocławskich
20.12.2010 10:46 uchwała nr XLIII-333-10 w sprawie nadania nazwy ulicy w Żernikach Wrocławskich
20.12.2010 10:43 uchwała nr XLII-332-10 w sprawie nadania nazwy ulicy w Ozorzycach
20.12.2010 10:42 uchwała nr XLII-331-10 w sprawie nadanoa nazwy ulicy w Iwinach
20.12.2010 10:38 uchwała nr XLII-330-10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego we wsi Iwiny – oznaczonego symbolem "B", gmina Siechnice
20.12.2010 10:35 uchwała nr XLII-329-10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego we wsi Iwiny – oznaczonego symbolem "C", gmina Siechnice
20.12.2010 10:33 Uchwała Nr XLIII/328/10 zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2010 Gminy Siechnice
20.12.2010 10:26 uchwała nr XLIII-327-10 w sprawie zrzeczenia się odszkodowania na rzecz Województwa Dolnośląskiego za nieruchomości gruntowe
20.12.2010 10:23 uchwała nr XLIII-326-10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
20.12.2010 10:20 uchwała nr XLIII-325-10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
22.11.2010 12:24 UCHWAŁA Nr XL/324/10 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Siechnice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011"
20.12.2010 10:17 uchwała nr XLIII-323-10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ozorzyce
20.12.2010 10:02 uchwała nr XLIII-322-10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Radwanice
20.12.2010 09:59 uchwała nr XLIII-321-10 w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Zębice
17.12.2010 13:44 uchwała nr XLIII/320/10 w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków Gminnego zespołu Interdyscyplinarnego w Siechnicach oraz szczegółowych warunków jej funkcjonowania
09.11.2010 09:54 UCHWAŁA NR XLII/319/10 RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH z dnia 18 października 2010 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Rady Miejskiej w Siechnicach nr XXXIX/291/10 z dnia 19 sierpnia 2010 r.
19.11.2010 10:37 Uchwała Nr XLII/ 318/ 10 zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2010 Gminy Siechnice
09.11.2010 09:50 UCHWAŁA NR XLII/317/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Siechnice oraz części wsi Groblice –rejon ulic Opolskiej i Łąkowej, gmina Siechnice
09.11.2010 09:40 UCHWAŁA NR XLII/316/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Siechnice – rejon ulic Bzowej, Kalinowej i Prawocińskiej, gmina Siechnice
09.11.2010 09:35 UCHWAŁA NR XLII/315/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zacharzyce – teren „B”, gmina Siechnice
09.11.2010 09:33 UCHWAŁA NR XLII/314/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zacharzyce – teren „A”, gmina Siechnice
09.11.2010 09:31 UCHWAŁA NR XLII/313/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego we wsi Iwiny – oznaczonego symbolem "A", gmina Siechnice
09.11.2010 09:17 UCHWAŁA NR XLII/312/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Święta Katarzyna – rejon ulicy Łąkowej, gmina Siechnice
09.11.2010 09:16 UCHWAŁA NR XLII/311/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radwanice – rejon ulicy Szkolnej, gmina Siechnice
09.11.2010 09:16 UCHWAŁA NR XLII/310/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radomierzyce – teren „A”, gmina Siechnice
19.11.2010 10:19 UCHWAŁA Nr XLII/308/10 w sprawie uchwalenia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Siechnice”.
29.09.2010 12:33 Uchwała nr XLI/307/10 w sprawie nadania nazw ulic w Zębicach (wraz z załącznikiem)
29.09.2010 12:28 Uchwała nr XLI/306/10 w sprawie odmowy zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Tomaszem Jastrzębskim
29.09.2010 12:22 Uchwała nr XLI/305/10 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (wraz z załącznikiem)
29.09.2010 12:17 Uchwała nr XLI/304/10 zmieniająca: uchwałę Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 5 sierpnia 2010 roku nr XXXIX/287/10 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących statutu miasta Siechnice, uchwałę Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 5 sierpnia 2010 roku nr XXXIX/288/10 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących statutów osiedli gminy Siechnice: Radwanice, Święta Katarzyna i Żerniki Wrocławskie oraz uchwałę Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 5 sierpnia 2010 roku

poprzednia 1 2 3 4 następna