Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.07.2020 07:38 Oczyszczenie z roślinności trzech zbiorników wodnych w Żernikach Wrocławskich oraz zbiornika w Świętej Katarzynie przy ul. Głównej
30.06.2020 13:20 ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup i dostawa telefonu komórkowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Siechnicach.
26.06.2020 12:30 Zapytanie ofertowe - „Wykonanie piłkochwytu przy boisku wielofunkcyjnym zlokalizowanym przy ul. Batorego w Mokrym Dworze”
26.06.2020 11:50 Wykonanie i dostawa 2 sztuk tablic informacyjnych w ramach projektu pn. "Przebudowa ulicy Łąkowej w Świętej Katarzynie oraz budowa I etapu ulicy Świętego Krzyża w Siechnicach w ramach drogi gminnej nr 107039D" realizowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
25.06.2020 12:39 Renowacja i zabezpieczenie siedzisk drewnianych 14 szt. ławek przy placu miejskim w Siechnicach
15.06.2020 12:34 Zapytanie Ofertowe - Zakup i dostawa akcesoriów IT na potrzeby Urzędu Miejskiego.
10.06.2020 13:45 Zapytanie ofertowe - Wykonanie i dostawa 100 sztuk budek dla jerzyków.
04.06.2020 14:04 Wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Siechnicach
03.06.2020 14:50 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm na placu gminnym przy świetlicy wiejskiej w Zębicach
03.06.2020 14:49 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm i płyt typu Meba na placu ZOZ w Świętej Katarzynie
03.06.2020 14:28 Zapytanie ofertowe: Wykonanie frezowania korzeni w kanale deszczowym DN 400 w ulicy Strażackiej w Świętej Katarzynie
01.06.2020 12:51 Wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej Żernikach Wrocławskich
01.06.2020 11:47 Wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej przy ul. Głównej 9 w Świętej Katarzynie
29.05.2020 10:45 Zakup i dostawa 200 szt. worków do podlewania drzew
26.05.2020 14:16 ZAPYTANIE OFERTOWE - Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Gminy Siechnice przez okres 24 miesięcy. Telefonia stacjonarna i dostęp do Internetu (Internet stacjonarny).
26.05.2020 11:43 Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie i publikację ogłoszenia prasowego w ramach projektu pn. "Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych"
25.05.2020 11:46 Wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej przy ul. Głównej 94 w Świętej Katarzynie
22.05.2020 12:42 Montaż metalowych krat wraz z obejmami przy 4 drzewach znajdujących się na placu przy Urzędzie Miejskim w Siechnicach
22.05.2020 09:21 Wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Księżnej Anny z Przemyślidów nr 6 w Siechnicach
21.05.2020 09:17 Zapytanie ofertowe - "Remont pokrycia dachu świetlicy wiejskiej przy ul. B. Prusa w Zębicach"
18.05.2020 14:12 Ogłoszenie w sprawie sprzedaży mienia gminnego. Sprzedaż kontenerów stalowych na odzież używaną
15.05.2020 14:54 Rozbiórka budynku mieszkalnego, parterowego przy ul. Żernickiej 38 w Świętej Katarzynie
14.05.2020 13:09 Wykonanie badań nawierzchni drogi, ulicy Stawowej w miejscowości Siechnice
05.05.2020 12:29 Zakup, aktywacja oraz abonament 24 miesięczny na System Informacji Prawnej on-line
27.04.2020 13:01 Dostawa 400 szt. worków do podlewania drzew
24.04.2020 13:38 Zakup i dostawa siatki leśnej
24.04.2020 13:36 Zapytanie ofertowe - Wykonanie i montaż dwóch tablic informacyjnych dotyczących zasad prawidłowego dokarmiania ptaków wodnych
22.04.2020 11:29 Wykonanie czyszczenia i kamerowania kanalizacji deszczowej, studni rewizyjnych oraz wpustów ulicznych na terenie gminy Siechnice
20.04.2020 15:16 Wykonanie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji w miejscowości Radwanice, gmina Siechnice
17.04.2020 14:49 Opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację parku przy ul. Parkowej w Radwanicach, gm. Siechnice

1 2 3 4 5 6 następna