Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.10.2017 14:35 Wykonanie monitoringu na świetlicy „Pod Lipami” w Zębicach
16.10.2017 13:24 Wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej w Radwanicach przy ul. Szkolnej 14a
13.10.2017 13:17 Wykonanie zjazdu tymczasowego na drogę powiatowej nr 1934D działka 42/1 dr z działki nr 11/2, Obręb Blizanowice-Trestno i 1942D działka nr 57/1 dr z działki nr 166/32, Obręb Sulęcin-Szostakowice
12.10.2017 13:01 Opracowanie projektu remontu kanalizacji deszczowej w ul. Strażackiej w Świętej Katarzynie gmina Siechnice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych
09.10.2017 14:04 Sporządzenie ekspertyzy w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych i melioracji wodnych, dotyczącej zmiany ukształtowania i zagospodarowania terenu działek, znajdujących się na obszarze ograniczonym przez ul. Słoneczną, Jabłeczną, Kasztanową i Malinową w Św. Katarzynie, skutkującej naruszeniem stosunków wodnych ze szkodą dla działek sąsiednich
09.10.2017 10:40 Wykonanie zjazdu tymczasowego na drogę powiatowej nr 1934D działka 42/1 dr z działki nr 11/2, Obręb Blizanowice-Trestno i 1942D działka nr 57/1 dr z działki nr 166/32, Obręb Sulęcin-Szostakowice
06.10.2017 14:25 Doposażenie placów zabaw w Zacharzycach i Sulęcinie, gmina Siechnice
29.09.2017 10:05 Zapytanie ofertowe - Wyniesienie docelowej organizacji ruchu w zakresie: wykonania i oznakowania wyniesionych przejść dla pieszych
29.09.2017 10:01 Zapytanie ofertowe - Wyniesienie docelowej organizacji ruchu w zakresie: dostawy i montażu aktywnych znaków D-6 na przejściu dla pieszych w ciągu drogi gminnej ul. Jarzębinowa, oraz dostawa i montaż tablic z elektornicznym pomiarem prędkości w ciągu dróg gminnych ul. Szkolna i ul. Jarzębinowa
25.09.2017 14:14 Zapytanie ofertowe - Wykonanie odwodnienia pasa drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Starowiejska
18.09.2017 08:43 Zapytanie ofertowe - "Czyszczenie wpustów ulicznych na terenie miasta Siechnice"
15.09.2017 13:54 Zapytanie ofertowe - Wyniesienie docelowej organizacji ruchu w zakresie: wykonania i oznakowania wyniesionych przejść dla pieszych, montażu "przejścia aktywnego-chodzący ludek", montażu elementów odblaskowych, montażu tablic z elektornicznym pomiarem prędkości
15.09.2017 07:15 Zapytanie ofertowe - Wykonanie remontu obiektu świetlicy (pawilonów) kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Radwanicach przy ul. Kolejowej 8
13.09.2017 11:52 Zapytanie ofertowe - Wykonanie dokumentacji projektowej przepustu na rowie melioracyjnym dz. nr 13 obręb Blizanowice-Trestno w ciągu działek gminnych nr 11/2 i139/1, obręb Blizanowice-Trestno
12.09.2017 11:46 Zapytanie ofertowe - Wykonanie czterech przystanków przy ul. Brochowskiej, droga powiatowa nr 1935D w Iwinach gmina Siechnice
08.09.2017 14:29 Zapytanie ofertowe - Wykonanie nawierzchni żwirowej na siłowni zewnętrznej przy ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie, gmina Siechnice
08.09.2017 14:07 Zapytanie ofertowe - Wykonanie nawierzchni żwirowej na placu zabaw w Łukaszowicach, gmina Siechnice
08.09.2017 10:12 Zapytanie ofertowe - Wykonanie odwodnienia pasa drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Starowiejska
08.09.2017 07:17 Ogłoszenie w związku z utrudnieniami w organizacji ruchu na ul. Raczyńskiego w Smardzowie
01.09.2017 14:19 Dostawa i montaż stalowych szlabanów obrotowych na terenie zbiornika retencyjnego przy ulicy Sportowej w Siechnicach
01.09.2017 08:44 Dostawa i montaż stalowych barier ochronnych oraz blokady parkingowej na wjeździe na teren zbiornika retencyjnego przy ulicy Sportowej w Siechnicach
25.08.2017 14:34 Zakup 25 medali wraz z etui w związku z uroczystością wręczenia stypendiów sportowych, naukowych, artystycznych w ramach Programu Wspierania Szczególnie Uzdolnionych Uczniów Gminy Siechnice za osiągnięcia w roku szkolnym 2016/2017
25.08.2017 10:08 Dostawa i montaż stalowych barier ochronnych oraz blokady parkingowej na wjeździe na teren zbiornika retencyjnego przy ulicy Sportowej w Siechnicach
25.08.2017 07:27 Dostawa i montaż stalowych szlabanów obrotowych na terenie zbiornika retencyjnego przy ulicy Sportowej w Siechnicach
24.08.2017 08:33 Zapytanie ofertowe - Wyniesienie w terenie progów zwalniających wyspowych 2 szt. wraz z wyniesieniem oznakowania pionowego i poziomego w ciągu drogi gminnej ul. Lipowa w miejscowości Biestrzyków
23.08.2017 13:37 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn: „ Usunięcie awarii posadowienia przyczółków mostu w ciągu ul.Odrzańskiej w Kotowicch, Gmina Siechnice”
18.08.2017 13:27 Zapytanie ofertowe - Wykonanie czterech przystanków przy ul. Brochowskiej, droga powiatowa nr 1935D w Iwinach gmina Siechnice
17.08.2017 12:19 Zapytanie ofertowe - Przewóz uczniów ze szkół podstawowych z terenu Gminy Siechnice na baseny Miejskie "Termy Jakuba" w Oławie
16.08.2017 10:08 Zapytanie ofertowe - Wykonanie drenażu francuskiego na ul. Jesionowej w Biestrzykowie
11.08.2017 13:38 Zapytanie ofertowe - Dowóz uczniów niepełnosprawnych, transportem dostosowanym do przewozu osób poruszających się na wózku inwalidzkim, z terenu Gminy Siechnice do Zespołu Szkół Specjalnych w Oławie oraz ich odwóz do miejsc zamieszkania w roku szkolnym 2017/2018.

1 2 3 4 5 6 następna