Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.10.2015 15:01 Komisja Budżetu i Finansów - 26.10.2015 r. o godz. 17:30 połączona z pozostałymi komisjami
22.10.2015 14:59 Komisja Oświaty, Kultury i Pomoc Społecznej – 27.10.2015 r. o godz. 17:30
22.10.2015 14:57 Komisja Gospodarcza i Rozwoju Gminy –28.10.2015 o godz.1730 , 4.11.2015 r. o godz. 1730
15.09.2015 15:07 Komisja Budżetu i Finansów - 21.09.2015 r. o godz. 17:00
15.09.2015 15:06 Komisja Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej – 29.09.2015 r. o godz. 17:30
15.09.2015 15:05 Komisja Statutowa – 16.09.2015 r. i 30.09.2015 r. o godz. 17:30
15.09.2015 15:04 Komisja Gospodarcza i Rozwoju Gminy – 22.09.2015 o godz.17:30 i 28.09.2015 r. o godz. 1730
28.08.2015 14:27 Gospodarczej i Rozwoju Gminy – 28.08. 2015 r. o godz. 17:30 i 1.09.2015 r. o godz. 17:30
28.08.2015 14:27 Statutowa – 2.09.2015 r. i 3 09.2015 r. o godz. 1730
19.08.2015 11:14 Komisja Gospodarcza i rozwoju Gminy – 26.08.2015 r. godz. 17.00
19.08.2015 11:13 Komisja Oswiaty, Kultury i pomocy społecznej -25.08 r.2015 godz. 17.00
19.08.2015 11:11 Komisja Budżetu i Finansów – 24.08.2015 r. godz.17.00
18.06.2015 14:40 Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej – 23.06.2015 r. o godz. 17,
18.06.2015 14:40 Gospodarczej i rozwoju Gminy – 24.06. 2015 r. o godz. 17
18.06.2015 14:36 Budżetu i Finansów - 22.06.2015 r. o godz. 17,
25.03.2015 12:41 Komisja Statutowej odbędzie się 14.04.2015 r. i 21.04.2015 o godz. 17.
18.03.2015 15:48 Komisja Budżetu i Finansów - 24.03.2015 godz. 17
18.03.2015 15:46 Komisja Statutowa – 23.03.2015 godz. 17
28.01.2014 07:31 Komisja Gospodarcza i Rozwoju Gminy – 29.01.2014 godz.17
14.10.2013 14:01 Komisja Budżetu i Finansów – 15.10.2013 godz.17
14.10.2013 13:59 Komisja Gospodarcza i Rozwoju Gminy – 14.10.2013 godz.17
20.09.2013 21:33 Komisja Budżetu i Finansów oraz pozostałe komisje – 25.09.2013 r. godz. 17 ( zmiana budżetu i prognozy i finansowej gminy )
20.09.2013 21:31 Komisja doraźna ds. wdrożenia ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach – 23.09.2013 godz. 1700
20.09.2013 21:31 Komisja Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej - 24.09. 13.05. godz.17 i 26.09. 13.05. godz.17, ( stypendia Burmistrza Siechnic)
30.08.2013 13:18 Termin posiedzenia Komisji Rewizyjnej – 5.09.2013 godz. 17
26.08.2013 08:28 Komisja Budżetu i Finansów – 26.08.2013 godz.17
26.08.2013 08:27 Komisja Gospodarcza i Rozwoju Gminy – 28.08.2013 godz.17
29.07.2013 14:32 Posiedzenie połączonych komisji Rady Miejskiej w sprawie ZIT ( Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) odbędzie się 12.08.2013 r. godz.17 i 19.08.2013 r. godz.1 7
29.07.2013 14:06 Komisja doraźna ds. wdrożenia ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach – 31.07.2013 godz. 17.00
14.05.2013 07:34 Komisja Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej – 15.05.2013 godz.17

poprzednia 3 4 5 6 7 8 9 10 następna