Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.12.2012 14:14 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 100-2012 - w sprawie powołania zespołu zadaniowego w celu koordynacji i współdziałania z Urzędem Marszałkowskim dla potrzeb realizacji projektu "Regionalna platforma informacyjna dla mieszkańców i samorządów Dolnego Śląska e-Dolny Śląsk" - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego
20.12.2012 14:06 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 99-2012 - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Siechnice na dzień 31.12.2012 r.
20.12.2012 14:03 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 98-2012 - BRAK
20.12.2012 14:03 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 97-2012 - BRAK
20.12.2012 13:57 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 96-2012 zmieniające uchwałę budżetową na rok 2012 Gminy Siechnice
28.11.2012 21:46 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 95-2012 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie uchwały w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Siechnice
20.12.2012 13:42 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 94-2012 w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz instrukcji obiegu dokumentów dla projektu "Remont boiska do piłki nożnej w miejscowości Mokry Dwór" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowanego w budżecie Gminy Siechnice przez Urząd Miejski w Siechnicach
20.12.2012 13:36 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 93-2012 w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz instrukcji obiegu dokumentów dla projektu "Remont i modernizacja boiska do piłki nożnej w Groblicach" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowanego w budżecie Gminy Siechnice przez Urząd Miejski w Siechnicach
26.11.2012 14:20 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 92-2012 - zmieniające uchwałę budżetową na rok 2012 Gminy Siechnice
22.11.2012 13:26 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 91-2012 - w sprawie powołania, trybu rozpatrywania oraz zasad pracy Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty otwartego konkursu, którego przedmiotem jest wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Siechnice
22.11.2012 13:24 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 90-2012 - w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz instrukcji obiegu dokumentów dla projektu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Siechnice - miejscowości Groblice, Zębice oraz Żerniki Wrocławskie" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowanego w budżecie Gminy Siechnice przez Urząd Miejski w Siechnicach
22.11.2012 13:21 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 89-2012 - zmieniające uchwałę budżetową na rok 2012 Gminy Siechnice
22.11.2012 13:20 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 88-2012 - w sprawie wprowadzenia obowiązku sporządzania informacji o prowadzonych postępowaniach administracyjnych i podatkowych w Urzędzie Miejskim w Siechnicach
22.11.2012 13:18 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 87-2012 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku
22.11.2012 13:16 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 86-2012 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Siechnice
22.11.2012 13:02 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 85-2012 - zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2012 Gminy Siechnice
22.11.2012 13:01 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 83-2012 - w sprawie ustalenia wysokości i ilości stypendiów Burmistrza Siechnic za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej, artystycznej, sportowej dla szczególnie uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów
22.11.2012 12:58 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 82-2012 - w sprawie zasad opracowania materiałów do projektu budżetu na 2013 rok
22.11.2012 12:28 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 81-2012 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
22.11.2012 12:24 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 80-2012 - zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2012 Gminy Siechnice
22.11.2012 12:23 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 79-2012 - w sprawie powołania, trybu rozpatrywania oraz zasad pracy Komisji Socjalnej rozpatrującej wnioski o przyznanie Stypendium Burmistrza Siechnic za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej, artystycznej, sportowej dla szczególnie uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjum
22.11.2012 12:19 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 78-2012 - BRAK
22.11.2012 12:18 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 77-2012 - w sprawie wprowadzenia wzorów pism wychodzących z Urzędu Miejskiego w Siechnicach
22.11.2012 12:16 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 76-2012 - w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz instrukcji obiegu dokumentów dla projektu "ODRA-VELO - system turystyki aktywnej w Gminie Siechnice wraz z budową stadionu w Siechnicach" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w budżecie Gminy Siechnice przez Urząd Miejski w Siechnicach
22.11.2012 12:10 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 75-2012 - w sprawie sprzedaży nieruhomości gruntowej zabudowanej stacją uzdatniania wody położonej w obrębie Święta Katarzyna, gmina Siechnice
22.11.2012 12:05 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 74-2012 - w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz instrukcji obiegu dokumentów dla projektu "Lokalny Plan Rewitalizacji Miasta Siechnice" realizowanego w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytetu nr 9 Odbudowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska
22.11.2012 12:00 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 73-2012 - w sprawie zakładowego planu kont oraz instrukcji obiegu dokumentów dla projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion w Gminie Siechnice" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, realizowanego w budżecie Gminy Siechnice przez Urząd Miejski w Siechnicach
22.11.2012 11:53 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 72-2012 - w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz instrukcji obiegu dokumentów dla projektu "Modernizacja budynku świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego realizowanego w budżecie Gminy Siechnice przez Urząd Miejski w Siechnicach
22.11.2012 11:51 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 71-2012 - w sprawie zmiany godzin urzędowania Urzędu Miejskiego w Siechnicach
22.11.2012 11:07 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 70-2012 - w sprawie zasad wynajmowania gminnego autobusu do celów pozaszkolnych

1 2 3 4 następna