Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.11.2012 10:58 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 69-2012 - w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie Siechnice, gmina Siechnice oraz nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie Żerniki Wrocławskie, gmina Siechnice
22.11.2012 10:53 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 68-2012 - zmieniające uchwałę budżetową na rok 2012 gminy Siechnice
22.11.2012 10:50 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 67-2012 w sprawie powołania nowego skłądu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia rokowań w dniu 30 sierpnia 2012 roku na zbycie nieruchomości stanowiących własność oraz użytkowanie wieczyste gminy Siechnice, składających się z nieruchomości, działek nr 548/8, 547/41 o łącznej powierzchni 0,8964 oraz działki nr 549/147 o powierzchni 0,3135 położonych w obrębie Siechnice
22.11.2012 10:46 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 66-2012 - w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Siechnicach informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Siechnice za okres I półrocza 2012 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 oraz informacji p przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze
22.11.2012 10:32 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 65-2012 - w sprawie powierzenia stanowisk dyrektorom szkół podstawowych w gminie Siechnice
22.11.2012 10:31 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 64-2012 - BRAK
22.11.2012 10:29 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 63-2012 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego nauczycieli kontraktowych za szkół na terenie gminy Siechnice na podstawie ...
22.11.2012 10:27 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 62-2012 - zmieniające uchwałę budżetową na rok 2012 Gminy Siechnice
22.11.2012 10:26 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 61-2012 - zmieniające uchwałę budżetową na rok 2012 Gminy Siechnice
22.11.2012 10:25 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 60-2012 - zmieniające uchwałę budżetową na rok 2012 Gminy Siechnice
22.11.2012 10:24 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 59-2012 - w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na zakup podręczników uczniom szkół prowadzących przez Gminę Siechnice na rok szkolny 2012/2013
22.11.2012 10:22 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 58-2012 - w sprawie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego nauczycieli kontraktowych ze szkół na terenie gminy Siechnice na podstawie art. 9g ust.2 w związku z art. 91 d ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ...
22.11.2012 10:19 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 57-2012 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie za 2011 rok
22.11.2012 10:18 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 56-2012 - w sprawie zmian do Zarządzenia Nr 33/2009 z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Święta Katarzyna
22.11.2012 10:16 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 55-2012 - w sprawie zasad refundowania budowy przez osoby fizyczne i inne podmioty sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Siechnice
22.11.2012 10:15 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 54-2012 - BRAK
22.11.2012 10:13 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 53-2012 - BRAK
22.11.2012 09:43 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 52-2012 - w sprawie nabycia gruntowej nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Groblice, gmina Siechncie
22.11.2012 09:43 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 51-2012 - zmieniające uchwałę budżetową na rok 2012 Gminy Siechnice
22.11.2012 09:42 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 50-2012 - w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Siechnice, gmina Siechnice
22.11.2012 09:40 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 49-2012 - BRAK
22.11.2012 09:39 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 48-2012 - zmieniające uchwałę budżetową na rok 2012 Gminy Siechnice
22.11.2012 09:37 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 47-2012 - w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Kotowice, gmina Siechnice
22.11.2012 09:36 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 46-2012 - w sprawie przeznaczenia do wynajęcia powierzchni użytkowej w budynku Urzędu Miejskiego w Siechnicach z przeznaczeniem na świadczenie zintegrowanych usług biurowych, administracyjnych, informatycznych i księgowych
22.11.2012 09:20 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 45-2012 - w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej stacją uzdatniania wody położonej w obrębie Święta Katarzyna, gmina Siechnice
22.11.2012 09:19 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 44-2012 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów w placówkach prowadzonych przez Gminę Siechnice
22.11.2012 09:17 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 43-2012 - w sprawie ustanowienia Regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkół i przedszkoli Gminy Siechnice
22.11.2012 09:15 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 42-2012 - BRAK
22.11.2012 09:12 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 41-2012 - w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
22.11.2012 09:12 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 40-2012 - zmieniające uchwałę budżetową na rok 2012 Gminy Siechnice

poprzednia 1 2 3 4 następna