Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.11.2012 09:57 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 10-2012 - w sprawie powołania zespołu do spraw weryfikacji formalnej i merytorycznej sprawozdań końcowych z wykonania zadań publicznych za rok 2011
19.11.2012 09:56 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 7-2012 - w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Siechnice, gmina Siechnice
19.11.2012 09:56 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 8-2012 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Siechnice w 2012 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowad
19.11.2012 09:55 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 6-2012 - w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Siechnice, gmina Siechnice
19.11.2012 09:50 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 4-2012 - BRAK
19.11.2012 09:50 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 5-2012 - w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Mokry Dwór, gmina Siechnice
19.11.2012 09:48 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 3-2012 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych
19.11.2012 09:44 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 2-2012 - w sprawie wyposażenia pracowników Urzędu Miejskiego w okulary przeznaczone do korekcji wzroku podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego
19.11.2012 09:43 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 1-2012 - w sprawie listy kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert na realizację zadań Gminy Siechnice

poprzednia 1 2 3 4