Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.10.2020 14:28 Zapytanie ofertowe na Przygotowanie i dostawę 100 szt. paczek okolicznościowych na Dzień seniora
23.09.2020 14:13 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę opału dla podopiecznych GOPS w sezonie 2020/2021
18.09.2020 14:59 GOPS.FA.260.12.2020 Zakup, dostawa i montaż mebli biurowych w ramach projektu "WDROŻENIE USPRAWNIEŃ ORGANIZACYJNYCH GOPS"
19.06.2020 13:03 GOPS.FA.260.9.2020 Usługa remontowa w ramach projektu "WDROŻENIE USPRAWNIEŃ ORGANIZACYJNYCH GOPS"
15.04.2020 10:26 Usługi szkolenia rodzin wspierających w ramach projektu "W RODZINIE JEST MOC"
10.03.2020 14:22 Zapytanie ofertowe na Zakup kontrolowany - lokalny monitoring sprzedaży alkoholu nieletnim
16.01.2020 15:03 GOPS.FA.083.1.2020 Usługi szkoleniowe w ramach projektu "WDROŻENIE USPRAWNIEŃ ORGANIZACYJNYCH GOPS"
20.12.2019 15:11 Zapytanie ofertowe na Usługę dożywiania świadczeniobiorców GOPS w roku 2020
16.12.2019 10:41 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług tymczasowego schronienia w roku 2020
09.12.2019 11:50 Zapytanie ofertowe na usługi prawnicze świadczone w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach
15.11.2019 14:41 GOPS.FA.083.1.2019 Usługi specjalistyczne świadczone dla rodzin w ramach projektu pn.: „W RODZINIE JEST MOC" PONOWIONE usługi poradnictwa psychiatry
12.11.2019 14:22 GOPS.FA.083.6.2019 Usługi szkoleniowe w ramach projektu "WDROŻENIE USPRAWNIEŃ ORGANIZACYJNYCH GOPS PONOWIONE
22.10.2019 16:05 GOPS.FA.083.5.2019 Usługi szkoleniowe w ramach projektu "WDROŻENIE USPRAWNIEŃ ORGANIZACYJNYCH GOPS
27.09.2019 14:48 GOPS.FA.083.4.2019 Warsztaty kompetencji rodzicielskich w ramach projektu pn.: „W RODZINIE JEST MOC" PONOWIONE
18.09.2019 14:37 GOPS.FA.083.2.2019 Usługi doradcze w ramach projektu "WDROŻENIE USPRAWNIEŃ ORGANIZACYJNYCH GOPS"
17.09.2019 14:46 GOPS.FA.083.3.2019 Warsztaty kompetencji rodzicielskich w ramach projektu pn.: „W RODZINIE JEST MOC
26.07.2019 12:53 Usługi poradnictwa PSYCHIATRY, do którego zadań będzie należała pomoc i wsparcie dla rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny, w zakresie diagnostyki psychiatrycznej wraz z leczeniem farmakologicznym w ramach projektu.: W rodzinie jest moc
27.06.2019 13:46 Zapytanie ofertowe na Zakup kontrolowany - lokalny monitoring sprzedaży alkoholu nieletnim
03.06.2019 17:54 GOPS.FA.083.1.2019 Usługi specjalistyczne świadczone dla rodzin w ramach projektu pn.: „W RODZINIE JEST MOC
31.05.2019 13:17 Zapytanie ofertowe na Przeprowadzenie warsztatów dla uczniów, rad pedagogicznych oraz spotkań z rodzicami w ramach realizacji programu profilaktyki uzależnień dla placówek oświatowych w gminie Siechnice
08.05.2019 16:27 Zapytanie ofertowe na Usługi mediacyjne realizowane w placówkach oświatowych z terenu Gminy Siechnice
28.03.2019 08:36 Zapytanie ofertowe na Usługi psychologiczne z osobami przechodzącymi kryzys małżeński i mającymi problemy wychowawcze - ogłoszenie ponowione
12.03.2019 09:48 Zapytanie ofertowe na konsultacje psychiatryczne - ogłoszenie ponowione
04.03.2019 16:04 Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia grupy wsparcia dla rodziców dzieci eksperymentujących z zażywaniem środków psychoaktywnych w ramach działań Punktu Konsultacyjnego
04.03.2019 16:03 Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia grupy wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu w ramach działań Punktu Konsultacyjnego
04.03.2019 16:01 Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w ramach działań Punktu Konsultacyjnego
04.03.2019 15:59 Zapytanie ofertowe na usługę terapii rodzinnej wykonywanej poza siedzibą GOPS
26.02.2019 15:03 Plan zamówień publicznych na rok 2019
26.02.2019 11:41 Zapytanie ofertowe na usługi psychologiczne w ramach działań Punktu Konsultacyjnego z osobami doświadczającymi przeżyć traumatycznych
26.02.2019 11:38 Zapytanie ofertowe na usługi psychologiczne w ramach działań Punktu Konsultacyjnego z osobami przechodzącymi kryzys małżeński i mającymi problemy wychowawcze

1 2 następna