Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.02.2019 16:40 Zapytanie ofertowe na usługi psychologiczne w ramach działań Punktu Konsultacyjnego w obszarze uzależnień i w pracy z osobami stosującymi przemoc
20.02.2019 16:36 Zapytanie ofertowe na usługi psychologiczne w ramach działań Punktu Konsultacyjnego w obszarze uzależnień i w pracy z osobami doświadczającymi przemoc
13.02.2019 10:37 Zapytanie ofertowe na konsultacje psychiatryczne
13.02.2019 10:34 Zapytanie ofertowe na terapię biofeedback
13.12.2017 10:47 Usługa dożywiania osób dorosłych - podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach
20.09.2017 11:29 Zapytanie ofertowe na dostawę opału dla podopiecznych GOPS
15.05.2017 15:07 Zapytanie ofertowe na dostarczenie i obsługę urządzeń rekreacyjno-rozrywkowych podczas pikników rodzinnych
28.12.2016 11:32 Zapytanie ofertowe na usługę dożywiania podopiecznych GOPS 2017
14.06.2016 11:08 Zapytanie ofertowe na zorganizowanie wypoczynku letniego dla uczniów w formie obozu sportowo-rekreacyjnego
31.05.2016 15:00 Zapytanie ofertowe na zorganizowanie wypoczynku letniego dla uczniów w formie kolonii i obozu
12.05.2016 12:05 Dostarczenie i obsługa urządzeń rekreacyjno-rozrywkowych wraz z organizacją zabaw plenerowych podczas pikników rodzinnych
22.03.2016 14:16 Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
09.02.2016 15:58 PONOWIONE Zapytanie ofertowe na Konsultacje psychiatryczne w Punkcie Konsultacyjnym prowadzonym przez GOPS
20.01.2016 16:06 Konsultacje psychiatryczne w Punkcie Konsultacyjnym prowadzonym przez GOPS
05.01.2016 11:06 OGŁOSZENIE PONOWIONE Prowadzenie terapii EEG Biofeedback
18.12.2015 10:04 Prowadzenie terapii EEG Biofeedback
09.12.2015 14:38 Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych wraz z serwisem urządzeń
09.12.2015 14:35 Usługa dożywiania osób dorosłych - podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
20.10.2015 20:36 ZAPYTANIE OFERTOWE - Świadczenie usług pocztowych, w obrocie krajowym w zakresie przekazów pocztowych oraz nadawania, przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek i ich ewentualnych zwrotów do nadawcy.
25.08.2015 14:47 Opał dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach
21.08.2015 13:56 OGŁOSZENIE PONOWIONE Konsultacje psychiatryczne w Punkcie Konsultacyjnym prowadzonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach
07.08.2015 19:52 Konsultacje psychiatryczne w Punkcie Konsultacyjnym prowadzonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach
02.07.2015 14:58 Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Siechnice na lata 2016-2022
21.05.2015 13:45 Zorganizowanie wypoczynku letniego dla uczniów placówek oświatowych z terenu Gminy Siechnice
13.05.2015 14:58 Dostarczenie i udostępnienie urządzeń rekreacyjno-rozrywkowych podczas pikników rodzinnych organizowanych przez GOPS w Siechnicach
13.05.2015 14:57 Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych wraz z serwisem urządzeń drukujących i kopiujących
26.03.2015 15:06 Działania profilaktyczne w jednostkach oświatowych
12.02.2015 15:11 Usługa dożywiania osób dorosłych podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

poprzednia 1 2