Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.03.2016 15:14 ZARZĄDZENIE NR 136-2015 z dnia 28.12.2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Radwanice, gmina Siechnice.
15.03.2016 15:13 ZARZĄDZENIE Nr 135-2015 z dnia 28.12.2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Radwanice, gmina Siechnice
15.03.2016 15:12 ZARZĄDZENIE NR 134-2015 - BRAK
15.03.2016 15:11 ZARZĄDZENIE NR 133-2015 - BRAK
15.03.2016 15:10 ZARZĄDZENIE NR 132-2015 z dnia 21.12.2015 z dnia 21.12.2015 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Siechnice na dzień 31.12.2015 r.
15.03.2016 15:09 ZARZĄDZENIE NR 131-2015 - BRAK
15.03.2016 15:08 ZARZĄDZENIE Nr 130-2015 z dnia 14.12.2015 r. w sprawie sprzedaży zużytego samochodu Lublin Furgon 3302
15.03.2016 15:07 ZARZĄDZENIE Nr 129-2015 z dnia 15.12.2015 r. w sprawie polityki rachunkowości
15.03.2016 15:05 ZARZĄDZENIE NR 128-2015 z dnia 14.12.2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie polityki rachunkowości
15.03.2016 15:03 ZARZĄDZENIE NR 127-2015 z dnia 14.12.2015 r. w sprawie sprostowania niedokładności Warunków Emisji obligacji od serii A15 do serii G15
15.03.2016 15:03 ZARZADZENIE NR 126-2015 - BRAK
15.03.2016 15:01 ZARZĄDZENIE NR 125-2015 - BRAK
15.03.2016 14:59 ZARZĄDZENIE Nr 124-2015 z dnia 3.12.2015 r. w sprawie przydziału obligacji na okaziciela od serii A15 do serii G15
15.03.2016 14:58 ZARZĄDZENIE Nr 123-2015 z dnia 2.12.2015 r. w sprawie trybu odbioru robót budowlanych, częściowego odbioru robót budowlanych lub odbioru robót remontowych
15.03.2016 14:55 ZARZĄDZENIE Nr 122-2015 z dnia 30.11.2015 r. zmieniające uchwalę budżetową na rok 2015 Gminy Siechnice
15.03.2016 14:53 ZARZĄDZENIE NR 121-2015 z dnia 26.11.2015 r. w sprawie powołania i zmian w składzie zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych Gminy Siechnice
26.11.2015 14:32 ZARZĄDZENIE NR 120-2015 z dnia 23.11.2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
26.11.2015 14:31 Zarządzenie NR 119-2015 BRAK
26.11.2015 14:28 ZARZĄDZENIE NR 118-2015 z dnia 17.11.2015 r. w sprawie zbycia w drodze zamiany nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonych w obrębie Siechnice, Gmina Siechnice
26.11.2015 14:26 ZARZĄDZENIE NR 117 z dnia 9.11.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka lub klubu
26.11.2015 14:24 ZARZĄDZENIE NR 116-2015 z dnia 6.11.2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Siechnicach w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
26.11.2015 14:22 ZARZĄDZENIE NR 115-2015 z dnia 29.10.2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały w sprawie powołania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady
26.11.2015 14:21 ZARZĄDZENIE NR 114-2015 z dnia 2.11.2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanje położonej w obrębie Żerniki Wrocławskie , gmina Siechnice
26.11.2015 14:18 ZARZĄDZENIE NR 113-2015 z dnia 30.10.2015 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2015 Gminy Siechnice
26.11.2015 14:20 Zarządzenie 112-2015
26.11.2015 14:16 ZARZĄDZENIE NR 111-2015 z dnia 12.10.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
26.11.2015 12:58 ZARZĄDZENIE NR 110-2015 z dnia 9.10.2015 r. w sprawie objęcia udziałów w spółce gminnej Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o. w Siechnicach
26.11.2015 12:55 ZARZĄDZENIE NR 109-2015 z dnia 06.10.2015 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2015 Gminy Siechnice
26.11.2015 12:53 Zarządzenie nr 108-2015 BRAK
26.11.2015 12:49 ZARZĄDZENIE NR 107-2015 BRAK

1 2 3 4 5 następna