Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.11.2015 12:44 ZARZĄDZENIE NR 106-2015 z dnia 5.10.2015 r. w sprawie powolania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Siechnice
26.11.2015 12:29 ZARZĄDZENIE NR 105-2015 z dnia 30.09.2015 zmieniające uchwałę budżetową na rok 2015 Gminy Siechnice
26.11.2015 12:25 ZARZĄDZENIE NR 104-2015 z dnia 31.10.2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych Gminy Siechnice na dzień 31.10.2015 r
26.11.2015 12:24 Zarządzanie 103-2015 BRAK
26.11.2015 12:22 ZARZĄDZENIE NR 102-2015 z dnia 14.09.2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalania stawek czynszu za wynajem świetlic wiejskich
26.11.2015 12:21 ZARZĄDZENIE NR 101-2015 z dnia 09.09.2015 r. w sprawie stawek czynszu za wynajem świetlic wiejskich
26.11.2015 12:20 Zarządzenie 100-2015
26.11.2015 12:19 ZARZĄDZENIE NR 99-2015 z dnia 14.09.2015 r. zmieniająca zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem świetlicy wiejskich
26.11.2015 12:16 Zarządzanie 98-2015 - BRAK
26.11.2015 12:14 ZARZĄDZENIE NR 97-2015 z dnia 31.08.2015 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2015 Gminy Siechnice
26.11.2015 12:14 Zarządzenie NR 96-2015
26.11.2015 12:12 ZARZĄDZENIE NR 95-2015 z dnia 28.08.2015 r. w sprawie zmiany składów Obwodowych Komisji do spraw Referendum w Gminie Siechnice
26.11.2015 12:11 ZARZĄDZENIE NR 94-2015 z dnia 18.08.2015 r. w sprawie inwentaryzacji kontrolnej środków trwałych
26.11.2015 11:31 ZARZĄDZENIE NR 93-2015 z dnia 20.08.2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
26.11.2015 11:30 ZARZĄDZENIE NR 92-2015 z dnia 19.08.2015 r. w sprawie skorzystania Gminy Siechnice z prawa pierwokupu
26.11.2015 11:30 Zarządzenie 91-2015 BRAK
26.11.2015 11:21 ZARZĄDZENIE NR 90-2015 z dnia 17.08.2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji do spraw Referendum w Gminie Siechnice
26.11.2015 11:18 ZARZĄDZENIE NR 89-2015 z dnia 17.08.2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego oraz określenia regulaminu pracy Komisji
26.11.2015 11:20 Zarządzenie NR 88-2015 BRAK
26.11.2015 10:51 ZARZĄDZENIE NR 87-2015 z dnia 06.08.2015 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2015 Gminy Siechnice
26.11.2015 10:49 ZARZĄDZENIE NR 86-2015 z dnia 5.08.2015 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Siechnice na 2016 r.
26.11.2015 10:34 ZARZĄDZENIE NR 85-2015 z dnia 5.08.2015 r. w sprawie powołania operatorów informatycznych obsługi obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6.09.2015 r.
26.11.2015 10:34 ZARZĄDZENIE NR 84-2015 z dnia 5.08.2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06.09.2015 r
26.11.2015 10:36 Zarządzenie NR 83-2015 BRAK
26.11.2015 10:30 ZARZĄDZENIE NR 82-2015 z dnia 31.07.2015 r. w sprawie określenia regulaminu obiegu, nadzoru i udzielania odpowiedzi na Zapytania do Burmistrza wpływające drogą elektroniczną
26.11.2015 10:28 ZARZĄDZENIE NR 81-2015 z dnia 30.07.2015 r. w sprawie rozliczenia realizowanych zadań inwestycyjnych
26.11.2015 10:27 ZARZĄDZENIE NR 80-2015 z dnia 30.07.2015 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2015 Gminy Siechnice
26.11.2015 10:25 ZARZĄDZENIE NR 79-2015 z dnia 29.07.2015 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych uczniom szkół
26.11.2015 10:21 ZARZĄDZENIE NR 78-2015 z dnia 29.07.2015 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Siechnice w 2015 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
26.11.2015 10:19 ZARZĄDZENIE NR 77-2015 z dnia 29.07.2015 r. w sprawie określenia regulaminu kontroli realizacji zadań publicznych zlecanych przez Gminę Siechnice organizacją pozarządowym

poprzednia 1 2 3 4 5 następna