Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.11.2015 10:17 ZARZĄDZENIE NR 76-2015 z dnia 31.07.2015 r. w sprawie organizacji akcji kurierskiej i rozplakatowania obwieszczeń na terenie Gminy Siechnice oraz wprowadzenia Planu akcji kurierskiej na terenie Gminy
26.11.2015 10:16 ZARZĄDZENIE NR 75-2015 z dnia 24.07.2015 w sprawie powołania Komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie stypendium naukowego, artystycznego i sportowego
26.11.2015 10:14 ZARZĄDZENIE NR 74-2015 z dnia 23.07.2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora w Przedszkolu w Św. Katarzynie
26.11.2015 10:14 ZARZĄDZENIE NR 73-2015 z dnia 03.07.2015 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2015 Gminy Siechnice
26.11.2015 10:13 ZARZĄDZENIE NR 72-2015 z dnia 3.07.2015 r w sprawie objęcia udziałów w spółce gminnej Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o. w Siechnicach
26.11.2015 10:12 Zarządzenie 71-2015 BRAK
26.11.2015 10:11 ZARZĄDZENIE NR 70-2015 z dnia 23.06.2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenie NR 33-2009 z dnia 27.05.2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Św. Katarzyna
26.11.2015 10:10 ZARZĄDZENIE NR 69-2015 z dnia 30.06.2015 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2015 Gminy Siechnice
26.11.2015 10:09 ZARZĄDZENIE NR 68-2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Św. Katarzynie za 2014 rok
26.11.2015 09:52 ZARZĄDZENIE NR 67-2015 z dnia 25.06.2015 w sprawie powołania Dyrektora Centrum Kultury w Siechnicach
26.11.2015 09:51 ZARZĄDZENIE NR 66-2015 z dnia 25.06.2015 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Centrum Kultury w Siechnicach
26.11.2015 09:51 ZARZĄDZENIE NR 65 z dnia 15.06.2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Iwiny, Gmina Siechnice
26.11.2015 09:49 ZARZĄDZENIE NR 64-2015 z dnia 16.06.2015 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzenia Kryzysowego
26.11.2015 09:48 ZARZĄDZENIE NR 63-2015 z dnia 12.06.2015 r. w sprawie powołania składu, organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru w Urzędzie Miejskim w Siechnicach
26.11.2015 09:45 ZARZĄDZENIE NR 62-2015 z dnia 01.06.2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okolicznościowej materiałów budowlanych złożonych w Siechnicach przy ul. Zachodniej
26.11.2015 09:45 ZARZĄDZENIE NR 61-2015 z dnia 10.06.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
26.11.2015 09:44 Zarządzenie NR 60-2015 BRAK
26.11.2015 09:43 Zarządzenie NR 59-2015 BRAK
26.11.2015 09:27 ZARZĄDZENIE NR 58-2015 z dnia 10.06.2015 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2015 Gminy Siechnice
26.11.2015 09:26 ZARZĄDZENIE NR 57-2015 z dnia 3.06.2015 r. w sprawie ustalenia służebności na działce nr 385-2 na rzecz każdoczesnych właścicieli
26.11.2015 09:23 ZARZĄDZENIE NR 56-2015 z dnia 28.05.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Siechnice w 2015 r przez Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące
26.11.2015 09:02 ZARZĄDZENIE NR 55-2015 z dnia 26.05.2015 r.zmieniające uchwałę budżetową na rok 2015 Gminy Siechnice
26.11.2015 08:55 ZARZĄDZENIE NR 54-2015 z dnia 18.05.2015 r. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 13 w Radwanicach
26.11.2015 08:54 ZARZĄDZENIE NR 53-2015 z dnia 18.05.2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkowska w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 13 w Radwanicach
26.11.2015 08:53 ZARZĄDZENIE NR 52-2015 z dnia 16.05.2015 r. w sprawie uzupełnienia składów Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Siechnice
26.11.2015 08:52 ZARZĄDZENIE NR 51-2015 z dnia 16.05.2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkowska w Obwodowych Komisjach Wyborczych w Gminie Siechnice
26.11.2015 08:51 ZARZĄDZENIE NR 50-2015 z dnia 14.05.2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury w Siechnicach za 2014 rok
26.11.2015 08:49 ZARZĄDZENIE NR 49-2015 z dnia 12.05.2015 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2015 Gminy Siechnice
26.11.2015 08:48 ZARZĄDZENIE NR 48-2015 z dnia 4.05.2015 r. zmieniające załączniki do zarządzenia nr 42-2015 Burmistrza Siechnic z dnia 30.04.2015 r.
26.11.2015 08:47 ZARZĄDZENIE NR 47-2015 z dnia 30.04.2015 r. zmieniające uchwałę budżetowa na rok 2015 Gminy Siechnice

poprzednia 1 2 3 4 5 następna