Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.11.2015 08:46 ZARZĄDZENIE NR 46-2015 z dnia 30.04.2015 r. w sprawie zatwierdzenia Instrukcji w sprawie sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone w Urzędzie Miejskim w Siechnicach
26.11.2015 08:45 ZARZĄDZENIE NR 45-2015 z dnia 4.05.2015 w sprawie wyznaczenia koordynatora ds. realizacji ZIT WrOF
26.11.2015 08:44 Zarządzenie 44-2015 BRAK
26.11.2015 08:42 ZARZĄDZENIE NR 43-2015 z dnia 29.04.2015 zmieniające uchwałę budżetową na rok 2015 Gminy Siechnice
26.11.2015 08:41 Zarządzenia 42-2015 BRAK
26.11.2015 08:40 ZARZĄDZENIE NR 41-2015 z dnia 30.04.2015 r. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji wyborczej Nr 17 w Żernikach Wrocławskich
25.11.2015 15:49 ZARZĄDZENIE NR 40-2015 z dnia 30.04.2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 17 w Gminie Siechnice
25.11.2015 15:48 Zarządzenie 39-2015 brak
25.11.2015 15:47 Zarządzenie 38-2015 brak
25.11.2015 15:46 ZARZĄDZENIE NR 37-2015 z dnia 20.03.2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Siechnice
25.11.2015 15:45 ZARZĄDZENIE NR 36-2015 z dnia 14.04.2015 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015 roku
25.11.2015 15:45 Zarządzenie 35-2015 BRAK
25.11.2015 15:42 ZARZĄDZENIE NR 34-2015 z dnia 14.04.2015 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2015 Gminy Siechnice
25.11.2015 15:41 ZARZĄDZENIE NR 33-2015 z dnia 09.04.2015 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz instrukcji obiegu dokumentów dla operacji Budowa sali gimnastycznej-sportowej w Radwanicach
25.11.2015 15:41 Zarządzenie 32-2015 BRAK
25.11.2015 15:38 ZARZĄDZENIE NR 31-2015 z dnia 09.04.2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 14-2015 Burmistrza Siechnic z dnia 25 lutego 2015 r.
25.11.2015 15:38 Zarządzenie 30-2015 brak
25.11.2015 15:22 ZARZĄDZENIE 29-2015 z dnia 7.04.2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowisko dyrektorów w placówkach prowadzonych
25.11.2015 15:21 ZARZĄDZENIE NR 28-2015 z dnia 02.04.2015 r. w sprawie ustanowienia służebności na działce nr 1368 na rzecz każdoczesnych właścicieli
25.11.2015 15:20 ZARZĄDZENIE NR 27-2015 z dnia 02.04.2015 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz instrukcji obiegu dokumentów dla projektu Modernizacja części budynku Szkoły Podstawowej w Radwanicach
25.11.2015 15:17 ZARZĄDZENIE NR 26-2015 z dnia 31.03.2015 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie Gminy Siechnice
25.11.2015 15:16 Zarządzenie 25-2015 BRAK
25.11.2015 15:13 ZARZĄDZENIE NR 24-2015 z dnia 24.03.2015 r. w sprawie zmiany załącznika do zarządzenia nr 14-2015 Burmistrza Siechnic z dnia 25.02.2015 r.
20.03.2015 13:24 Zarządzenie nr 23-2015 Burmistrza Siechnic z dnia 16.03.2015 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2015 Gminy Siechnice
25.11.2015 15:10 ZARZĄDZENIE NR 22-2015 z dnia 16.03.2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej stacją uzdatniania wody położonej w obrębie Łukaszowice, Gmina Siechnice
20.03.2015 13:22 Zarządzenie nr 21-2015 Burmistrza Siechnic z dnia 13.03.2015 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2015 Gminy Siechnice
25.11.2015 15:08 ZARZĄDZENIE NR 20-2015 z dnia 9.03.2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Siechnice w 2015 roku
06.03.2015 12:58 Zarządzenie nr 19/2015 Burmistrza Siechnic z dnia 6.03.2015 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2015 Gminy Siechnice
25.11.2015 15:07 Zarządzenie 18-2015 BRAK
25.11.2015 15:05 ZARZĄDZENIE NR 17-2015 z dnia 27.02.2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kultury w Siechnicach

poprzednia 1 2 3 4 5 następna