Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.03.2015 12:03 Zarządzenie nr 16/2015 Burmistrza Siechnic z dnia 27.02.2015 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2015 Gminy Siechnice
25.11.2015 15:04 Zarządzenie 15-2015 BRAK
25.11.2015 15:03 Zarządzenie 14-2015 BRAK
25.11.2015 15:01 Zarządzenie 13-2015 - BRAK
25.11.2015 14:58 ZARZĄDZENIE NR 12-2015 z dnia 11.02.2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dokonującej oceny i zaopiniowania ofert w otwartym konkursie
05.03.2015 12:01 Zarządzenie nr 11/2015 Burmistrza Siechnic z dnia 6.02.2015 r. zmieniające uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice
25.11.2015 14:56 ZARZĄDZENIE NR 10-2015 z dnia 4.02.2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr WOP.0050.18.2014 Burmistrza Siechnic z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie utworzenia Jednostki Realizującej Projekt
09.02.2015 13:34 Zarządzenie Nr 9-2015 Burmistrza Siechnic z dnia 05.02.2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
25.11.2015 14:55 ZARZĄDZENIE NR 8-2015 z dnia 3.02.2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Siechnice, gmina Siechnice
05.03.2015 11:54 Zarządzenie nr 7/2015 Burmistrza Siechnic z dnia 30.01.2015 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2015 Gminy Siechnice
25.11.2015 14:52 ZARZĄDZENIE NR 6-2015 z dnia 29.01.2015 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Siechnice na 2015 r. oraz opracowanie planu finansowego zadań zleconych i dochodów związanych z realizacją tych zadań
25.11.2015 14:46 ZARZĄDZENIE NR 5-2015 z dnia 29.01.2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Siechnice, gmina Siechnice
25.11.2015 14:42 ZARZĄDZENIE NR 4-2015 z dnia 26.01.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
25.11.2015 14:39 ZARZĄDZENIE NR 3-2015 z dnia 14.01.2015 r. w sprawie objęcia udziałów w spółce gminnej Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna Sp. z o.o. w Siechnicach
25.11.2015 14:36 ZARZĄDZENIE NR 2-2015 Z DNIA 12.01.2015 r. w sprawie sprzdaży nieruchmości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Siechnice, gmina Siechnice
19.01.2015 15:21 Zarządzenie nr 1/2015 Burmistrza Siechnic z dnia 9 stycznia 2015 roku - w sprawie zasad i trybu publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Siechnice

poprzednia 1 2 3 4 5