Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.08.2017 10:44 Uchwała nr XIX/153/15 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Siechnicach
24.08.2017 10:42 Uchwała nr XIX/152/15 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Siechnicach
22.08.2017 11:46 Uchwała Nr XIX/151/15 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Centrum Kultury w Siechnicach
04.01.2016 14:09 Uchwała Nr XIX/150/15 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2015 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
04.01.2016 14:06 Uchwała Nr XVIII/149/15 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok
04.01.2016 14:05 Uchwała Nr XVIII/148/15 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie planu pracy Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy na 2016 rok
04.01.2016 14:03 Uchwała Nr XVIII/147/15 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2016 rok
04.01.2016 13:59 Uchwała Nr XVIII/146/15 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej na 2016 rok
04.01.2016 13:57 Uchwała Nr XVIII/145/15 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Biestrzykowie
04.01.2016 13:54 Uchwała Nr XVIII/144/15 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Radwanicach
04.01.2016 13:52 Uchwała Nr XVIII/143/15 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi na uchwałę Nr XII/67/15 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bogusławice - w granicach obrębu, gmina Siechnice oraz udzielenia odpowiedzi na skargę
04.01.2016 13:24 Uchwała Nr XVIII/142/15 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi na uchwałę Nr XIII/79/15 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zwalczania roślin gatunku Barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) na terenie Gminy Siechnice oraz udzielenia odpowiedzi na skargę
04.01.2016 13:19 Uchwała Nr XVIII/141/15 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zaliczenia ulic: Józefa Piłsudskiego, Jana Pawła II i Emila Fieldorfa w Siechnicach do kategorii dróg gminnych
04.01.2016 13:17 Uchwała Nr XVIII/140/15 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
04.01.2016 13:15 Uchwała Nr XVIII/139/15 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia rocznego Programu Współpracy Gminy Siechnice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
04.01.2016 13:12 Uchwała Nr XVIII/138/15 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród lub wyróżnień Burmistrza Siechnic dla zawodników za osiągnięcia sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
04.01.2016 13:08 Uchwała Nr XVIII/137/15 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Siechnice, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
04.01.2016 13:05 Uchwała Nr XVIII/136/15 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Siechnice na lata 2016-2018
04.01.2016 13:03 Uchwała Nr XVIII/135/15 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Siechnice na rok 2016
04.01.2016 13:00 Uchwała Nr XVIII/134/15 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice
04.01.2016 12:57 Uchwała Nr XVIII/133/15 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2015 Gminy Siechnice
04.01.2016 12:55 Uchwała Nr XVIII/132/15 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wrocławskiemu
21.12.2015 11:36 Uchwała nr XVII/131/15 z 3 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu miasta Siechnice
21.12.2015 11:35 Uchwała nr XVII/130/15 z 3 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu osiedlu Święta Katarzyna
21.12.2015 11:34 Uchwała nr XVII/129/15 z 3 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu osiedlu Żerniki Wrocławskie
21.12.2015 11:31 Uchwała nr XVII/128/15 z 3 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu osiedlu Radwanice
21.12.2015 11:28 Uchwała nr XVII/127/15 z 3 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Zębice
21.12.2015 11:26 Uchwała nr XVII/126/15 z 3 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Zacharzyce
21.12.2015 11:24 Uchwała nr XVII/125/15 z 3 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Trestno-Blizanowice
21.12.2015 11:22 Uchwała nr XVII/124/15 z 3 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Sulęcin-Szostakowice

1 2 3 4 5 następna