Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.12.2015 11:21 Uchwała nr XVII/123/15 z 3 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Sulimów
21.12.2015 11:19 Uchwała nr XVII/122/15 z 3 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Smardzów
21.12.2015 11:09 Uchwała nr XVII/121/15 z 3 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Ozorzyce
21.12.2015 11:07 Uchwała nr XVII/120/15 z 3 grudnia 2015 r.w sprawie nadania statutu sołectwa Mokry Dwór
21.12.2015 11:06 Uchwała nr XVII/119/15 z 3 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Łukaszowice
21.12.2015 11:04 Uchwała nr XVII/118/15 z 3 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Kotowice
21.12.2015 11:02 Uchwała nr XVII/117/15 z 3 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Iwiny
21.12.2015 11:00 Uchwała nr XVII/116/15 z 3 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Grodziszów
21.12.2015 10:27 Uchwała nr XVII/115/15 z 3 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Groblice-Durok
21.12.2015 10:22 Uchwała nr XVII/114/15 z 3 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Bogusławice
21.12.2015 10:20 Uchwała nr XVII/113/15 z 3 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu sołectwa Biestrzyków-Radomierzyce
21.12.2015 10:07 Uchwała nr XVII/112/15 z 3 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2015 Gminy Siechnice
21.12.2015 10:05 Uchwała nr XVII/111/15 z 3 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Siechnice"
25.11.2015 10:46 Uchwała nr XVI/110/15 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez panią Monikę Krzywdę na Burmistrza Siechnic
25.11.2015 10:45 Uchwała nr XVI/109/15 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej gminy - Jednostki Obsługi Szkół
25.11.2015 10:37 Uchwała nr XVI/108/15 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
25.11.2015 10:35 Uchwała nr XVI/107/15 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę nr XXX/199/12 z dnia 18 października 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu na realizację zadania: polepszenie bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie gminy Siechnice - budowa chodnika przy ul.Brochowskiej w miejscowości Iwiny, gm. Siechnice
25.11.2015 10:29 Uchwała nr XVI/106/15 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wrocławskiemu na realizację zadania: polepszenie bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie gminy Siechnice - budowa chodnika wzdłuż ul.Bolesława Prusa w miejscowości Zębice, gm. Siechnice
25.11.2015 10:20 Uchwała nr XVI/105/15 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wrocławskiemu
25.11.2015 10:10 Uchwała nr XVI/104/15 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach Nr XV/96/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu na realizację programu "Bezpieczna droga"
25.11.2015 10:04 Uchwała nr XVI/103/15 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
25.11.2015 10:02 Uchwała nr XVI/102/15 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu na 2016 rok
25.11.2015 10:01 Uchwała nr XVI/101/15 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
25.11.2015 09:59 Uchwała nr XVI/100/15 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2015
18.11.2015 13:33 Uchwała nr XV/99/15 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 29 października 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Doroty i Marcina Błaszkiewiczów na brak refundacji kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków
18.11.2015 13:30 Uchwała nr XV/98/15 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 29 października 2015 r. w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Siechnice i Miastem Straseni (Mołdawia)
18.11.2015 13:29 Uchwała nr XV/97/15 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 29 października 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wrocławskiemu
18.11.2015 13:27 Uchwała nr XV/96/15 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 29 października 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu na realizację programu "Bezpieczna droga"
18.11.2015 13:19 Uchwała nr XV/95/15 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 29 października 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wrocławskiemu na realizację zadania: Odtworzenie rowu wzdłuż drogi powiatowej nr 1943D (ul.Krasińskiego) w m. Ozorzyce wraz z budową przepustów
18.11.2015 13:17 Uchwała nr XV/94/15 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia października 2015 r. w sprawie przyjęcia rocznego Programu Współpracy Gminy Siechnice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r.

poprzednia 1 2 3 4 następna