Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.10.2015 14:20 Uchwała NR XV/93/15 Rady Miejskiej w Siechnicach z 29 października 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice
30.10.2015 14:19 Uchwała NR XV/92/15 Rady Miejskiej w Siechnicach z 29 października 2015 roku zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2015 Gminy Siechnice
30.10.2015 13:02 Uchwała Nr XIV/91/15 z dnia 24 września 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez panią Jagodę Szkawran-Sapę na dyrektora Samorządowego Żłobka w Siechnicach w kwestii stosowania praktyk wywołujących zaniżenie przydatności zawodowej, obniżających komfort pracy i wpływających na bezpieczeństwo podopiecznych żłobka
30.10.2015 12:57 Uchwała Nr XIV/90/15 z dnia 24 września 2015 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Ozorzycach
30.10.2015 12:56 Uchwała Nr XIV/89/15 z dnia 24 września 2015 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Radomierzycach
30.10.2015 12:50 Uchwała Nr XIV/88/15 z dnia 24 września 2015 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Siechnic
30.10.2015 12:48 Uchwała Nr XIV/87/15 z dnia 24 września 2015 roku w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych należnych radnym Rady Miejskiej w Siechnicach
30.10.2015 12:46 Uchwała Nr XIV/86/15 z dnia 24 września 2015 roku w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Siechnice
30.10.2015 12:42 Uchwała Nr XIV/85/15 z dnia 24 września 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego działki nr 544/47, 544/53, 544/54, 544/55, 544/58, 544/59, 544/60, 544/73, 544/74, 544/75, 544/76, 544/80, 544/81, 544/82, 544/83, 544/84, 544/85 obręb Siechnice, gmina Siechnice
30.10.2015 12:37 Uchwała Nr XIV/84/15 z dnia 24 września 2015 roku w sprawie zmiany załącznika graficznego do Uchwały Nr XXXVIII/238/13 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów aktywności gospodarczej obejmujących północno-zachodnią część obrębu Święta Katarzyna, gmina Siechnice
30.10.2015 12:33 Uchwała Nr XIV/83/15 z dnia 24 września 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice
30.10.2015 12:31 Uchwała Nr XIV/82/15 z dnia 24 września 2015 roku zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2015 Gminy Siechnice
09.09.2015 12:08 Uchwała Nr XIII/81/15 z dnia 27 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Siechnice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
09.09.2015 12:06 Uchwała Nr XIII/80/15 z dnia 27 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
09.09.2015 12:02 Uchwała Nr XIII/79/15 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zwalczania roślin gatunku Barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowsky) na terenie Gminy Siechnice
09.09.2015 12:01 Uchwała Nr XIII/77/15 z dnia 27 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice
09.09.2015 11:58 Uchwała Nr XIII/76/15 z dnia 27 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2015 Gminy Siechnice
13.04.2015 14:49 Uchwała Nr X/57/15 z dnia 9 kwietnia 2015 roku w zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Siechnice
13.04.2015 14:47 Uchwała Nr X/56/15 z dnia 9 kwietnia 2015 roku w zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2015 Gminy Siechnice
13.04.2015 14:44 Uchwała Nr IX/52/15 z dnia 26 marca 2015 roku w zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2015 Gminy Siechnice
18.03.2015 15:51 Uchwała Nr VIII/49/15 z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie powołania Komisji doraźnej dl spraw statutów jednostek pomocniczych Gminy Siechnice i ustalenia jej składu
17.03.2015 08:08 Uchwała Nr VIII/48/15 z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów sołectw w gminie Siechnice
17.03.2015 08:00 Uchwała Nr VIII/47/15 z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutu osiedli gminy Siechnice: Radwanice, Święta Katarzyna i Żerniki Wrocławskie
17.03.2015 08:00 Uchwała Nr VIII/46/15 z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutu miasta Siechnice
17.03.2015 07:57 Uchwała Nr VIII/45/15 z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie załącznika nr 1 i nr 2 do uchwały Nr VII/26/15 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Siechnice, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
03.03.2015 14:53 Uchwała Nr VII/44/15 z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia rocznego Programu Współpracy Gminy Siechnice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2015 r.
03.03.2015 14:49 Uchwała Nr VII/43/15 z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
03.03.2015 14:48 Uchwała Nr VII/42/15 z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez pana Adama Szulca Prezesa Zarządu Szulc-Efekt sp. z o.o. na kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Siechnice w sprawie nieudostępnienia informacji publicznej w trybie art.8 ustawy o dostępie do informacji publicznej
03.03.2015 14:45 Uchwała Nr VII/41/15 z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Państwa Anną i Kornela Karwasińskich na bezczynność Burmistrza Siechnic w zakresie braku odpowiedzi na pismo skarżących
03.03.2015 14:42 Uchwała Nr VII/40/15 z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez pana Marka Mazurka na bezczynność Burmistrza Siechnic w zakresie braku odpowiedzi na pismo skarżącego

poprzednia 1 2 3 4 następna