Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.03.2015 14:38 Uchwała Nr VII/39/15 z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Statutu Celowego Związku Gmin pod nazwą: "Związek Międzygminny Ślęza-Oława"
06.03.2015 07:24 Uchwała nr VII/38/15 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie regulaminu powoływania Rady Działalności Pożytku Publicznego
03.03.2015 14:34 Uchwała Nr VII/37/15 z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie nadania statutu Centrum Kultury w Siechnicach
03.03.2015 14:31 Uchwała Nr VII/36/15 z dnia 19 lutego 2015 roku zmieniającą uchwałę na XLI/354/2001 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 27 grudnia 2001 roku w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Gminne Centrum Kultury w Świętej Katarzynie
03.03.2015 14:10 Uchwała Nr VII/35/15 z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Siechnic
03.03.2015 14:07 Uchwała Nr VII/34/15 z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych
03.03.2015 14:03 Uchwała Nr VII/33/15 z dnia 19 lutego 2015 roku zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice
03.03.2015 14:01 Uchwała Nr VII/32/15 z dnia 19 lutego 2015 roku zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2015 Gminy Siechnice
03.03.2015 13:57 Uchwała Nr VII/31/15 z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie uchwalenia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Siechnice na lata 2015-2017
03.03.2015 13:52 Uchwała Nr VII/30/15 z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Siechnice na 2015 rok
03.03.2015 13:49 Uchwała Nr VII/29/15 z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie określenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Siechnice
03.03.2015 13:46 Uchwała Nr VII/28/15 z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
03.03.2015 13:42 Uchwała Nr VII/27/15 z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej przyznawanie w zakresie zadań własnych gminy pod warunkiem zwrotu
03.03.2015 13:38 Uchwała Nr VII/26/15 z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Siechnice, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
03.03.2015 13:34 Uchwała budżetowa na rok 2015 Gminy Siechnice Nr VI/19/15 z dnia 15 stycznia 2015 roku
03.03.2015 13:31 Uchwała Nr VI/18/15 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice

poprzednia 1 2 3 4