Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.09.2015 21:04 Oferta w trybie pozakonkursowym - "Wycieczka Integracyjno-Rehabilitacyjna"
09.09.2015 12:42 Środki w ramach programu FIO dla NGO na lata 2014-2020 łącznie 60 mln! Otwarty konkurs ofert ze środków FIO Urzędu Marszałkowskiego na 2016 r.
21.08.2015 23:29 Komunikat w sprawie konsultacji projektu rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016
20.08.2015 10:37 Kolejne spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych
11.08.2015 08:51 Nabór ofert na realizację zadania publicznego w zakresie dofinansowania programu zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży pn. „Dolnośląskie Stokrotki"
29.07.2015 16:37 Zarządzenia nr 78/2015 Burmistrza Siechnic z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Siechnice w 2015 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
28.07.2015 15:09 Podsumowanie szkolenia poświeconego aspektom tworzenia i funkcjonowania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Siechnicach, które odbyło się 11 lipca 2015 r.
16.06.2015 14:55 Oferta w trybie pozakonkursowym na wsparcie realizacji zadania publicznego złożona przez parafię w Żernikach Wrocławskich, tytuł zadania „Nikt nie musi żyć w samotności”
28.05.2015 13:49 Zarządzenie nr 56/2015 Burmistrza Siechnic z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Siechnice w 2015 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
12.02.2015 11:19 Nabór na członków Komisji Konkursowej
12.02.2015 11:17 Komunikat w sprawie konsultacji projektu rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015

poprzednia 1 2 3 4