Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.09.2015 15:08 Zarządzenie nr 95/2015 Burmistrza Siechnic w sprawie zmiany składów Obwodowych Komisji ds Referendum w Gminie Siechnice
25.08.2015 20:07 Skład Obwodowych Komisji ds. Referendum
18.08.2015 15:07 INFORMACJA DLA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM ZARZĄDZONEGO NA DZIEŃ 6 WRZEŚNIA 2015 R.
17.08.2015 14:34 informacja Burmistrza o składach obwodowych komisji ds referendum
27.07.2015 15:16 Informacja Burmistrza o numerach oraz granicach obwodów głosowania.
09.07.2015 07:38 Informacja Burmistrza Siechnic z dnia 6 lipca 2015 r. o rozmieszczeniu na terenie Gminy Siechnice tablic przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii referendalnej, w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
07.07.2015 13:50 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z 22 czerwca 2015 r. o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
07.07.2015 13:48 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z 22 czerwca 2015 r. dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie do głosowania.
07.07.2015 13:40 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum