Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.07.2021 08:56 Uchwała nr XXVII/197/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 czerwca 2016 r. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej i administracyjnej jednostkom organizacyjnym Gminy Siechnice zaliczanym do sektora finansów publicznych
09.02.2017 11:07 Uchwała Nr XXXIII/254/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 29.12.2016 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych RP z terenu Gminy Siechnice
09.02.2017 10:40 Uchwała Nr XXXIII/253/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 29.12.2017 r. w sprawie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej na 2017 rok
09.02.2017 10:24 Uchwała Nr XXXIII/252/16 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie planu pracy Komisji Gospodarczej i rozwoju Gminy na 2017 rok
09.02.2017 10:17 Uchwała Nr XXXIII/251/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 29.12.2016 r. w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2017 rok
09.02.2017 09:25 Uchwała Nr XXXIII/250/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 29.12.2016 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok
09.02.2017 09:11 Uchwała Nr XXXIII/249/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 29.12.2016 w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2016 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
08.02.2017 13:52 Uchwała Nr XXXII/246/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22.12.2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Siechnice na lata 2016-2023
08.02.2017 13:49 Uchwała Nr XXXII/245/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22.12.2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębu Żerniki Wrocławskie w rejonie centrum miejscowości, gmina Siechnice - etap I
08.02.2017 11:38 Uchwała Nr XXXII/244/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22.12.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie niepieniężnego wkładu (aportu) do Sicienieckiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. w calu objęcia udziałów w kapitale zakładowym spółki
08.02.2017 11:35 Uchwała Nr XXXII/243/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22.12.2016 r. w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej gminy - Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gminie Siechnice
08.02.2017 11:33 Uchwała Nr XXXII/242/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22.12.2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice
07.02.2017 14:45 Uchwała Nr XXXII/241/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22.12.2016 r.zmieniające uchwałę budżetową na rok 2016 Gminy Siechnice
07.02.2017 14:42 Uchwała Nr XXXII/240/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22.12.2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016 - 2020
07.02.2017 14:37 Uchwała Nr XXXII/239/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22.12.2016 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi na uchwałę Nr XXVIII/206/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 25.08.2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Siechnice dla obszaru położonego w centrum oraz udzielenie odpowiedzi na skargę
07.02.2017 14:33 Uchwała Nr XXXII/238/16 rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22.12.2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagradzania za inkaso
07.02.2017 14:31 Uchwała Nr XXXII/237/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22.12.2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Siechnicach
07.02.2017 14:28 Uchwała Nr XXXII/236/16 Rada Miejska w Siechnicach z dnia 22.12.2016 r. w sprawie złożenia skargi złożonej przez Radę Osiedla Radwanice na bezczynność Burmistrza Siechnic w zakresie braku odpowiedzi na pisma kierowane do Urzędu Miejskiego
07.02.2017 14:26 Uchwała Nr XXXII/235/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22.12.2016 r. uchylająca uchwałę w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Straży Gminnej w Świętej Katarzynie
07.02.2017 14:24 Uchwała Nr XXXII/234/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22.12.2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska "Mój Rynek" w Siechnicach
07.02.2017 14:22 Uchwała Nr XXXII/233/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22.12.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej będącą własnością Gminy Siechnice
07.02.2017 14:20 Uchwała Nr XXXII/232/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22.12.2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część obrębu Prawocin, gmina Siechnice
07.02.2017 14:15 Uchwała Nr XXXII/231/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22.12.2016 r. w sprawie zmiany załącznika graficznego do Uchwały Nr XII/68/15 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 26.06.2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębów Radwanice, Siechnice, Prawocin, Zębice oraz obrębu Grodziszów, gmina Siechnice
07.02.2017 14:11 Uchwała Nr XXXII/230/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22.12.2016 r. w sprawie dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom, szkołom, innym formom wychowania przedszkolnego oraz publicznym przedszkolom, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne
07.02.2017 14:06 Uchwała Nr XXXII/229/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22.12.2016 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Siechnice na rok 2017
29.12.2016 12:17 Uchwała Nr XXXII.244.16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie niepieniężnego wkładu( aportu) do SISK Sp z o.o.
08.12.2016 14:25 Uchwałą XXI-227-2016 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 listopada 2016 roku
08.12.2016 14:22 Uchwałą XXI-226-2016 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 listopada 2016 roku
08.12.2016 14:21 Uchwałą XXI-224-2016 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 listopada 2016 roku
08.12.2016 14:21 Uchwałą XXI-225-2016 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 listopada 2016 roku

1 2 3 4 następna