Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.07.2016 10:35 Uchwała nr XXVII/191/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 czerwca 2016 roku zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2016 Gminy Siechnice
09.06.2016 08:36 Uchwała Nr XXVI/185/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wrocławskiemu
09.06.2016 08:32 Uchwała Nr XXVI/184/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławiu
09.06.2016 08:16 Uchwała Nr XXVI/183/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Siechnice na lata 2016 - 2022
09.06.2016 08:11 Uchwała Nr XXVI/182/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Siechnice.
09.06.2016 08:04 Uchwała Nr XXVI/181/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Siechnicach
24.05.2016 15:28 Uchwała Nr XXV/186/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej Gminy Siechnice
25.04.2016 12:32 Uchwała Nr XXV/180/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania diagnozy służącej wyznaczaniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizaji w Gminie Siechnice na lata 2016 - 2023.
25.04.2016 12:27 Uchwała Nr XXV/179/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 21 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice
25.04.2016 12:21 Uchwała Nr XXV/178/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 21 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2016 Gminy Siechnice
25.04.2016 12:12 Uchwała Nr XXV/177/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
24.03.2016 13:51 Uchwała Nr XXIII/175/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego we wsi Iwiny - oznaczonego symbolem B, gmina Siechnice
24.03.2016 13:48 Uchwała Nr XXIII/174/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Siechnice
24.03.2016 13:47 Uchwała Nr XXIII/173/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Siechnice na lata 2016-2022
24.03.2016 13:44 Uchwała Nr XXI/172/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 10 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej i administracyjnej jednostkom organizacyjnym Gminy Siechnice zaliczanym do sektora finansów publicznych
24.03.2016 13:42 Uchwała Nr XXI/171/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Blizanowicach
24.03.2016 13:40 Uchwała Nr XXI/170/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Radomierzycach
24.03.2016 13:37 Uchwała Nr XXI/169/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Ozorzycach
24.03.2016 13:36 Uchwała Nr XXI/168/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Siechnice 2030+
24.03.2016 13:28 Uchwała Nr XXI/167/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 10 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
23.03.2016 13:56 Uchwała Nr XXI/166/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, na terenie Gminy Siechnice
23.03.2016 13:46 Uchwała Nr XXI/165/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siechnice oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Siechnice
23.03.2016 13:41 Uchwała Nr XXI/164/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Siechnice do roku 2020
23.03.2016 13:36 Uchwała Nr XXI/163/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 10 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice
23.03.2016 13:32 Uchwała Nr XXI/162/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 10 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2016 Gminy Siechnice
23.03.2016 13:29 Uchwała Nr XXI/161/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 10 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wrocławskiemu
26.01.2016 09:33 Uchwała Nr XX/160/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zaliczenia ul.Zasłuczańskiej w miejscowości Żerniki Wrocławskie do kategorii dróg gminnych
26.01.2016 09:31 Uchwała Nr XX/159/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie organizacji wyborów do Rady Mieszkańców Siechnic
26.01.2016 09:29 Uchwała Nr XX/158/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Siechnice dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
26.01.2016 09:26 Uchwała budżetowa na rok 2016 Gminy Siechnice Nr XX/157/16 z dnia 21 stycznia 2016 roku

poprzednia 1 2 3 4 następna