Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.08.2016 13:08 Zarządzenie Nr 56/2016 z dnia 13.05.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
09.08.2016 13:07 Zarządzenie Nr 55/2016 z dnia 12.05.2016 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2016 Gminy Siechnice
09.08.2016 13:04 Zarządzenie Nr 55/2016 z dnia 10.05.2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Siechnice w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
09.08.2016 13:02 Zarządzenie Nr 51/2016 z dnia 5.05.2016 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2016 Gminy Siechnice
09.08.2016 12:25 Zarządzenie Nr 50/2016 w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dokonania odbioru końcowego robót dla zadania pt.: "Remont drogi transportu rolnego pomiędzy miejscowościami Blizanowice i Mokry Dwór na działkach nr 89dr, 119dr, 123dr obręb Blizanowice - Trestno i działki nr 84, obręb Mokry Dwór"
09.08.2016 12:09 Zarządzenie Nr 47/2016 z dnia 20.4.2016 r. zmieniające zarządzenie nr 24/2016 w sprawie ustalenia zakładowego planu kont dla projektu "Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Siechnice" współfinansowanego za środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2029
09.08.2016 12:06 Zarządzenie Nr 46/2016 z dnia 13.04.2016 r. zmieniające zarządzenie nr 1/2015 Burmistrza Siechnic z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie zasad i trybu publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Siechnice
09.08.2016 11:56 Zarządzenie Nr 45/2016 z dnia 7.04.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Siechnice w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
09.08.2016 11:41 Zarządzenie Nr 44/2016 z dnia 6.04.2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Siechnic z dnia 15.12.2015 roku nr 129/2015 w sprawie polityki rachunkowości z późn. zm.
09.08.2016 11:37 Zarządzenie Nr 43/2016 z dnia 6.04.2016 r w sprawie objęcia udziałów w spółce gminnej Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o.
08.08.2016 14:47 Zarządzenie Nr 41/2016 z dnia 31.03.2016 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Siechnicach sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Siechnice za rok 2015 oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za 2015 rok
08.08.2016 14:34 Zarządzenie Nr 40/2016 z dnia 25.03.2016 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2016 Gminy Siechnice
08.08.2016 14:32 Zarządzenie Nr 39/2016 z dnia 25.03.2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Siechnic z dnia 15 grudnia 2015 r Nr 129/2015 ze zmianami, w sprawie polityki rachunkowości
08.08.2016 14:29 Zarządzenie Nr 37/2016 z dnia 21.03.2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Siechnice w 2016 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
08.08.2016 14:28 Zarządzenie Nr 36/2016 z dnia 18.03.2016 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2016 Gminy Siechnice
08.08.2016 14:23 Zarządzenie Nr 34/2016 z dnia 30.03.2016 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dokonania odbioru końcowego robót dla zadania pn.: Wymiana przepustu dwutorowego pod drogę gminną G000016 w Blizanowicach (km 1+139,1) - umowa nr 77/2016 z dnia 19.02.2016 r.
05.08.2016 11:15 Zarządzenie Nr 33/2016 z dnia 14.03.2016 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie Gminy Siechnice w 2016 r.
05.08.2016 11:12 Zarządzenie Nr 32/2016 z dnia 10.03.2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Siechnic z dnia 15.12.215 r. nr 129/2015 w sprawie polityki rachunkowości
05.08.2016 11:10 Zarządzenie Nr 31/2016 z dnia 10.03.2016 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego
05.08.2016 11:02 Zarządzenie Nr 30/2016 z dnia 04.03.2016 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej dla dokonania odbioru końcowego robót dla zadania pt. "Budowa stadionu lekkoatletycznego z terenem rekreacyjno-sportowym w ramach systemy "Odra-Velo" wraz z infrastrukturą towarzyszącą"
05.08.2016 10:58 Zarządzenie Nr 29/2016 z dnia 29.02.2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr WOP.0050.27.2013 w sprawie regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim w Siechnicach
05.08.2016 10:54 Zarządzenie Nr 28/2016 z dnia 01.03.2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Siechnice
05.08.2016 10:52 Zarządzenie Nr 27/2016 z dnia 26.02.2016 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2016 Gminy Siechnice
05.08.2016 10:51 Zarządzenie Nr 26/2016 z dnia 25.02.2016 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Pożytku Publicznego
05.08.2016 10:42 Zarządzenie Nr 25/2016 z dnia 23.02.2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Siechnice w 2016 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pozytku publicznego
05.08.2016 10:31 Zarządzenie Nr 24/2016 z dnia 23.02.2016 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz instrukcji obiegu dokumentów dla projektu ...
05.08.2016 10:27 Zarządzenie Nr 23/2016 z dnia 22.02.2016 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla członków komisji wyborczych w wyborach do Rady Mieszkańców Siechnic
05.08.2016 10:24 Zarządzenie Nr 22/2016 z dnia 18.02.2016 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2016 Gminy Siechnice
07.07.2016 09:13 Zarządzenie nr 69/2016 Burmistrza Siechnic z dnia 30.06.2016 r zmieniające uchwałę budżetową
29.04.2016 11:20 ZARZĄDZENIE Nr 49/2016 z dnia 28.04.2016 r. zmieniające uchwałę budżetową

poprzednia 1 2 3 następna