Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.03.2016 14:11 ZARZĄDZENIE Nr 21-2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Siechnice
16.03.2016 14:10 ZARZĄDZENIE Nr 20-2016 - BRAK
16.03.2016 14:10 ZARZĄDZENIE Nr 19-2016 z dnia 28.01.2016 roku zmieniająca uchwałę budżetową na 2016 rok Gminy Siechnice
16.03.2016 14:08 ZARZĄDZENIE Nr 18-2016 z dnia 28.01.2016 roku w sprawie wykonania budżetu na 2016 rok
16.03.2016 14:06 ZARZĄDZENIE Nr 17-2016 z dnia 29.01.2016 roku w sprawie zasad wynajmowania gminnego autobusu do celów pozaszkolnych
16.03.2016 14:05 ZARZĄDZENIE Nr 16-2016 z dnia 29.01.2016 w sprawie utraty mocy zarządzenia nr 48-05 z dnia 27.09.2005
16.03.2016 14:04 ZARZĄDZENIE Nr 15-2016 z dnia 28.01.2016 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej
16.03.2016 14:03 ZARZĄDZENIE Nr 14-2016 z dnia 29.01.2016 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Siechnice w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty...
16.03.2016 14:02 ZARZĄDZENIE Nr 13-2016 z dnia 29.01.2016 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Siechnice w 2016
16.03.2016 14:00 ZARZĄDZENIE Nr 12-2016 z dnia 27.01.2016 w sprawie ustalenie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016 - 2017
16.03.2016 13:58 ZARZĄDZENIE Nr 11-2016 z dnia 19.01.2016 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Siechnicach
16.03.2016 13:31 ZARZĄDZENIE 10-2016 - BRAK
16.03.2016 13:30 ZARZĄDZENIE Nr 9-2016 z dnia 15.01.2016 w sprawie wyznaczenia Koordynatora ds. opracowania Programu Rewitalizacji w 2016 roku
16.03.2016 13:29 ZARZĄDZENIE Nr 8 - 2016 z dnia 15.01.2016 w sprawie wyznaczenia koordynatora ds. realizacji Zintegrownych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF)
16.03.2016 13:28 ZARZĄDZENIE Nr 7-2016 z dnia 11.01.2016r. w spr. objęcia udziałów w spółce SISK
16.03.2016 13:26 ZARZĄDZENIE Nr 6-2016 z dnia 12.01.2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert założonych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Siechnice
16.03.2016 13:24 ZARZĄDZENIE Nr 5-2016 z dnia 11.01.2016 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Mieszkańców Siechnic
16.03.2016 13:19 ZARZĄDZENIE Nr 4-2016 z dnia 11.01.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
16.03.2016 13:18 ZARZĄDZENIE Nr 3-2016 z dnia 11.01.2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na Finansowanie rozwoju sportu przez Gminę Siechnice - 2016 r.
16.03.2016 13:16 ZARZĄDZENIE Nr 2-2016 z dnia 5.01.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Siechnice w 2016 r. przez organizacje pozarządowe
16.03.2016 13:14 ZARZĄDZENIE Nr 1-2016 z dnia 5.01.22016 r. w sprawie wprowadzenia Planu Operacyjnego Ochrony Przed Powodzią dla Gminy Siechnice

poprzednia 1 2 3