Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.02.2018 13:37 Sprawozdania za IV kwartał 2017 r.
05.12.2017 08:29 Uchwała Nr XLIII/344/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 listopada 2017 roku zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2017 Gminy Siechnice
26.10.2017 09:53 Sprawozdania za III kwartał 2017 roku
12.09.2017 12:59 Uchwała RIO V/178/2017
04.09.2017 14:02 Sprawozdanie z budżetu za I półrocze
04.09.2017 13:47 Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2017
30.08.2017 09:36 Uchwała nr XL/311/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 24 sierpnia 2017 roku zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2017 Gminy Siechnice
28.07.2017 11:21 Sprawozdania za II kwartał 2017 roku
28.04.2017 09:24 Sprawozdania za I kwartał 2017 roku
24.04.2017 14:54 Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach
06.02.2017 10:04 Uchwała Nr V/25/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 24.01.2017 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Miejskiej w Siechnicach nr XXXIII/248/16 z dnia 29.12.2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice oraz nr XXXIII/247/16 z dnia 29.12.2016 r. - Uchwała budżetowa na rok 2017
06.02.2017 09:41 Uchwała Nr V/24/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 24.01.2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania budżetu Gminy Siechnice przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Siechnicach nr XXXIII/247/16 z dnia 29.12.2016 r. - Uchwała budżetowa na rok 2017
19.01.2017 12:20 Zarządzenia Burmistrza
05.01.2017 15:57 Opinie RIO
03.01.2017 15:11 Uchwała budżetowa na rok 2017 Gminy Siechnice Nr XXXIII/247/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku
17.11.2016 08:52 Projekt budżetu Gminy Siechnice na 2017 rok