Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.12.2017 09:24 Zarządzenie nr 150/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2017 Gminy Siechnice
29.12.2017 08:08 Zarządzenie Nr 149/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 20.12.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Siechnicach.
22.12.2017 12:31 Zarządzenie Nr 148/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 18.12.2017 r. w sprawie odpłatnego przekazania środków trwałych ruchomych spółce gminnej Siechnickiej Inwestycyjnej Spółce Komunalnej sp. z. o. o. w Siechnicach
22.12.2017 12:29 Zarządzenie nr 147/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 18.12.2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej połozonej w obrębie Sulimów, gmina Siechnice
22.12.2017 12:27 Zarządzenie nr 146/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 18.12.2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majatkowych Szkół Podstawowych na dzień 31.12.2017 r.
22.12.2017 12:26 Zarządzenie Nr 145/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 12.12.2017 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz instrukcji obiegu dokumentów dla projektu Twoje Przedszkole w Siechnicach nr RPDS.10.0
22.12.2017 12:22 Zarządzenie Nr 144/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 12.12.2017 r. Zmieniające Zarządzenie Nr 27/2017 z dnia 28.03.2017 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz instrukcji obiegu dokumentów dla projektu "Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I)" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020)
22.12.2017 12:21 Zarządzenie nr 143/2017 z dnia 12.12.2017 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2017 Gminy Siechnice
22.12.2017 12:18 Zarządzenie nr 142/2017 z dnia 06.12.2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 109/2017 wydanego w dniu 07.09.2017r. dotyczącego powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej Gminy Siechnice na lata 2017-2019
22.12.2017 12:16 Zarządzenie nr 140/2017 z dnia 29.11.2017 w sprawie powołania Komisji Egazminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
21.12.2017 09:12 Zarządzenie nr 138/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji bezpłatnego przewozu i opieki zapewnianych przez Gminę Siechnice dzieciom/uczniom niepełnosprawnym z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych
21.12.2017 09:09 Zarządzenie nr 137/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci/uczniów niepełnosprawnych zapewnianego przez ich rodziców/opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania dzieci/uczniów do placówek oświatowych i z powrotem
07.12.2017 14:16 Zarządzenie nr 136/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2017 Gminy Siechnice
24.11.2017 12:08 Zarządzenie nr 135/2017 z dnia 21.11.2017 w sprawie powołania Komisji Egazminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
24.11.2017 12:07 Zarządzenie nr 134/2017 z dnia 22.11.2017 w sprawie ustalenia zakładowego planu kont dla dotacji celowej na wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną gabinetu profilaktyki zdrowotnej w szkołach
22.11.2017 12:04 Zarządzenie nr 133/2017 z dnia 22.11.2017 w sprawie ustalenia zakładowego planu kont dla projektu Aktywna Tablica z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019
17.11.2017 12:03 Zarządzenie nr 132/2017 z dnia 15.11.2017 w sprawie przeprowadzenie wewnetrznej kontroli doraźnej w Przedszkolu Publicznym w Siechnicach
17.11.2017 12:00 Zarządzenie nr 131/2017 z dnia 15.11.2017 w sprawie przeprowadzenie wewnetrznej kontroli doraźnej w Samorządowym żłobku Siechnicach
17.11.2017 11:59 Zarządzenie nr 130/2017 z dn. 14.11.2017 r. w sprawie powołania stałej Komisji do spraw szacowania szkód i strat w mieniu komunalnym powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej na terenie Gminy Siechnice
16.11.2017 09:32 Zarządzenie Nr 129/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 13 listopada 2017 roku zmieniające uchwałę budżetową na rok 2017 Gminy Siechnice
08.11.2017 11:55 Zarządzenie nr 128/2017 z dnia 09.11.2017 r. w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i robotu budowlane przy zabytku oraz ustalenie regulaminu pracy komisji
08.11.2017 11:54 Zarządzenie nr 127/2017 z dn. 08.11.2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Św. Katarzyna, gmina Siechnice
07.11.2017 14:15 Zarządzenie Nr 126/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 31 października 2017 roku zmieniające uchwałę budżetową na rok 2017 Gminy Siechnice
27.10.2017 11:50 Zarządzenie nr 125/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 27.10.2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka na terenie Gminy Siechnice dla dzieci mających stałe miejsce zamieszkania na terenie Gminy Siechnice
27.10.2017 11:47 Zarządzenie nr 124/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 27.10.2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Zapewnienie dostępności do wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie gminy Siechnice, na warunkach takich jak w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Siechnice - rok szkolny 2017/2018 - edycja II"
27.10.2017 11:47 Zarządzenie nr 124/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 27.10.2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Zapewnienie dostępności do wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie gminy Siechnice, na warunkach takich jak w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Siechnice - rok szkolny 2017/2018 - edycja II"
25.10.2017 11:44 Zarządzenie nr 123/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 24.10.2017r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont ora z instrukcji obiegu dokumentów zakładowego planu kont oraz instrukcji obiegu dok. dla projektu "Przebudowa placu zabaw w miejscowości Żerniki Wrocławskie" dofinansowanego w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach otwartego konkursu pn. "Odbudowa Dolnośląskiej Wsi" w 2017 roku
25.10.2017 11:41 Zarządzenie nr 122/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 24.10.2017r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz instrukcji obiegu dokumentów dla projektu "Rozbudowa Infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Gimnazjum im. Ksieżnej Anny z Przemyślidów w Siechnicach" dofinansowanego w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnosląskiego w ramach otwartego konkursu pn. "Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2017"
23.10.2017 11:39 Zarządzenie nr 121/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 19.10.2017 r. w sprawie ogłoszenia terminu składania wniosków o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
23.10.2017 11:37 Zarządzenie nr 120/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 18.10.2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dokonującej zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego - rok szkolny 2017/2018 -edycja II

1 2 3 4 5 następna