Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.07.2017 10:32 Zarządzenie nr 89/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2017 Gminy Siechnice
28.06.2017 12:22 Zarządzenie Nr 88/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 30.06.2017 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości i przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
28.06.2017 11:16 Zarządzenie Nr 87/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 27.06.2017 w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie rozwoju sportu w Gminie Siechnioce w 2017 roku
28.06.2017 10:44 Zarządzenie nr 86/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 27.06.2017 zmieniające uchwałę budżetową na rok 2017 Gminy Siechnice
20.06.2017 17:11 Zarządzenie Nr 85/2017 Burmistrza Siechnic w sprawie zatwiedzenia sprawozdania finansowego Zespołu Poieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie za 2016 r.
20.06.2017 16:09 Zarządzenie Nr 84/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 27.06.2017 w spr. ustalenia zakładowgo planu kont oraz instrukcji obiegu dokumentów - Święta Katarzyna droga dojazdowa do gruntów rolnych
20.06.2017 16:04 Zarządzenie Nr 83/2017 Burmistrza Siechnicz dnia 20.06.2017 w spr. ogłoszenia otwartego konkursu na ralizację zadań pub;icznych Gminy Siechnice w 2017 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
20.06.2017 16:01 Zarządzenie Nr 82/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 21.06.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Zapewnienie dostępn. do wychowania przedszkolnego"
20.06.2017 15:00 Zarządzenie Nr 81/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 21.06.2017 zmieniające Zarządzenie Nr 60 2017 z dnia 11 maja 2017 w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz instrukcji obiegu dokumentów...
20.06.2017 14:54 Zarządzenie Nr 80/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 16.06.2017 w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Radwanicach
20.06.2017 13:53 Zarządzenie Nr 79/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 16.06.2017 w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Śląskiej w Żernikach Wrocławskich
20.06.2017 12:49 Zarządzenie Nr 78/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 16.06.2017 w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Siechnicach
20.06.2017 11:48 Zarządzenie Nr 77/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 16.06.2017 w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Siechnicach
20.06.2017 10:47 Zarządzenie Nr 76/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 16.06.2017 w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego im. Św. Jana Pawła II w Siechnicach
20.06.2017 09:07 Zarządzenie Nr 75 2017 Burmistrza Siechnic z dnia 14.06.2017 t. w sprawie ustalenia form oraz specjalności, na które przyznane jest dofinansowanie w 2017 r. oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat
19.06.2017 15:07 Zarządzenie Burmistrza Siechnic 74/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 14 czerwca 2017 r. - w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego.
09.06.2017 09:33 Zarządzenie nr 73/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 08.06.2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dokuonującej zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego-rok szkolny 2017/2018
08.06.2017 12:41 Zarządzenie Nr 72/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 31.05.2017 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Siechnice, gmina Siechnice
08.06.2017 12:41 Zarządzenie Nr 72/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 31.05.2017 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Siechnice, gmina Siechnice
08.06.2017 11:38 Zarządzenie Nr 71/2017 Burmistrza Siechnic w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2017 r.
08.06.2017 10:08 Zarządzenie nr 70/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 24.05.2017 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radwanicach.
08.06.2017 10:07 Zarządzenie nr 69/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 24.05.2017 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Śląskiej w Żernikach Wrocławskich.
08.06.2017 10:05 Zarządzenie nr 68/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 24.05.2017 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siechnicach.
08.06.2017 10:04 Zarządzenie nr 67/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 24.05.2017 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Siechnicach.
08.06.2017 10:03 Zarządzenie nr 66/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 24.05.2017 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego im. Św. Jana Pawła II w Siechnicach.
08.06.2017 10:02 Zarządzenie nr 65/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 24 maja 2017 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2017 Gminy Siechnice
08.06.2017 10:01 Zarządzenie nr 64/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 18.05.2017 r. w spr. ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Siechnice w 2017 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
08.06.2017 09:59 Zarządzenie nr 63/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 18.05.2017 r. zamieniające Zarządzenie Nr 58 2017 w spr. ustalenia zakładowego planu kont oraz instytucji obiegu dokumentów dla projektu "Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice-budowa multimodalnych centrów przesiadkowych"
08.06.2017 09:56 Zarządzenie nr 62/2017 z dnia 16.05.2017 r. w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Zapewnienie dostepności do wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie gminy Siechnice, na warunakch takich jak w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Siechnice na rok szkolny 2017/2018
08.06.2017 09:52 Zarządzenie nr 61/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 11.05.2017 r. w spr. ustalenia zakładowego planu kont oraz instrukcji obiegu dokumentów dla projektu "Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych 8 Gmin Zarządzenie Nr 61 2017 Burmistrza Siechnic z dnia 11.05.2017 r. w spr. ustalenia zakładowego planu kont oraz instrukcji obiegu dokumentów dla projektu "Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołeki, Jordanowa Ślaskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny"

poprzednia 1 2 3 4 5 następna