Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.03.2017 08:12 Zarządzenie nr 30/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 30.03.2017 w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz instrukcji obiegu dokumentów dla projektu "Program rewitalizacji gminy Siechnice-rozbudowa szkoły podstawowej w Żernikach Wrocławskich" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020)
24.03.2017 08:10 Zarządzenie nr 29/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 21.03.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
24.03.2017 08:07 Zarządzenie nr 28/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 16.03.2017 zmieniające uchwałę budżetowoą na rok 2017 Gminy Siechnice
24.03.2017 07:58 Zarządzenie nr 27/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 24.03.2017 w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz instrukcji obiegu dokumentów dla projektu "Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego(etap I)" dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020)
15.03.2017 07:55 Zarządzenie nr 26/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 14.03.2017 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
14.03.2017 14:25 Zarządzenie nr 25/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 01.03.2017 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowonej położonej w obrębie Zębice, gmina Siechnice
14.03.2017 14:24 Zarządzenie Nr 24/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 14.02.2017 w s[rawie Regulaminu udzielenia zamówień publicznych udzielanych w Urzędzie Miejskim w Siechnicach
14.03.2017 14:23 Zarządzenie Nr 23/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 28.02.2017 r. zmieniające uchwałę budżetowa na rok 2017 Gminy Siechnice
14.03.2017 14:22 Zarządzenie Nr 22/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 27.02.2017 r. zmieniające uchwałę budżetowa na rok 2017 Gminy Siechnice
14.03.2017 14:21 Zarządzenie nr 21/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 27.02.2017 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Siechnice, gmina Siechnice.
14.03.2017 14:20 Zarządzenie Nr 20/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 22.02.2017 r. w sprawie kupna dwóch lokali mieszkalnych położonych w miejscowości Siechnice przeznaczonych do oddania w najem
14.03.2017 14:14 Zarządzenie Nr 19/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 20.02.2017 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2017 Gminy Siechnice
14.03.2017 14:10 Zarządzenie Nr 18/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 15.02.2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Siechnice w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
14.03.2017 14:07 Zarządzenie Nr 17/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 15.02.2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie rozwoju sportu w Gminie Siechnice w 2017 roku
14.03.2017 13:53 Zarządzenie Nr 16/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 15.02.2017 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2017 Gminy Siechnice
14.03.2017 13:50 Zarządzenie Nr 15/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 13.02.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
14.03.2017 13:45 Zarządzenie Nr 14/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 06.02.2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Siechnice z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
14.03.2017 13:31 Zarządzenie Nr 13/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 01.02.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Siechnice nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - Agencja Nieruchomości Rolnych z siedzibą w Warszawie, Oddział Terenowy we Wrocławiu, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 35/5 o powierzchni 0,0745 ha, obręb Wysoka gmina Kobierzyce
14.03.2017 13:26 Zarządzenie Nr 12/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 31.01.2017 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2017 Gminy Siechnice
14.03.2017 13:21 Zarządzenie Nr 11/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 25.01.2017 r. w sprawie określenia procedury ustalenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli oraz szkół, w których zorganizowano oddział przedszkolny, stanowiącej podstawę do naliczenia dotacji dla niepublicznych szkół w których zorganizowano odział przedszkolny, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i niebędące jednostką samorządu terytorialnego osoby prawne na terenie Gminy Siechnice
14.03.2017 13:05 Zarządzenie Nr 10/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 20.01.2017 r. zmieniające Zarządzenie nr 2/2017 z dnia 02.01.2017 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz instrukcji dokumentów dla projektu "regionalny Program Energetyki Prosumensckiej - mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na talka 2014 -2020
14.03.2017 13:02 Zarządzenie Nr 9/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 20.01.2017 r. zmieniające Zarządzenie nr 1/2017 z dnia 02.01.2017 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz instrukcji obiegu dokumentów dla projektu "Promowanie strategii niskoemisyjnej na ternie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych" dofinansowanych ze środków funduszu spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020
14.03.2017 12:44 Zarządzenie Nr 8/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 19.01.2017 r. w sprawie powołania komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Siechnice w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
14.03.2017 12:31 Zarządzenie Nr 7/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 19.01.2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kultury w Siechnicach
14.03.2017 12:30 Zarządzenie Nr 6/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 17.01.2017 r. zmieniające załącznik do Zarządzeni nr 125/2016 Burmistrza Siechnic z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
14.03.2017 12:29 Zarządzenie Nr 5/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 16.01.2017 r. w sprawie opracowanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2017
14.03.2017 12:23 Zarządzenie Nr 4/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 16.01.2017 r. w sprawie opracowanie planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Miejskiego w Siechnicach na rok 2017 oraz informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Siechnice na rok 2017.
14.03.2017 12:19 Zarządzenie nr 3/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 11.01.2017 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2017 roku.
14.03.2017 12:12 Zarządzenie Nr 2/2017 z Burmistrza Siechnic z dnia 02.01.2017 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz instrukcji dokumentów dla projektu "regionalny Program Energetyki Prosumensckiej - mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na talka 2014 -2020
14.03.2017 11:45 Zarządzenie Nr 1/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 02.01.2017 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz instrukcji obiegu dokumentów dla projektu "Promowanie strategii niskoemisyjnej na ternie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych" dofinansowanych ze środków funduszu spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020

poprzednia 1 2 3 4 5