Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.01.2018 08:23 Uchwała XLIV/367/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie urzędowej nazwy Solniki jako osady wsi Radwanice
08.01.2018 08:22 Uchwała XLIV/366/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej na 2018 rok
08.01.2018 08:21 Uchwała XLIV/365/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie planu pracy Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy na 2018 rok
08.01.2018 08:20 Uchwała XLIV/364/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2018 rok
08.01.2018 08:19 Uchwała XLIV/363/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok
08.01.2018 08:15 Uchwała XLIV/362/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczania składu i działania Komitetu Rewitalizacji
08.01.2018 08:13 Uchwała XLIV/361/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla częśći obrębu Smardzów, zwanego rekreacyjnym, gmina Siechnice
08.01.2018 08:11 Uchwała XLIV/360/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu przy ul. 1-ego Maja 7 w miejscowości Radwanice
08.01.2018 08:10 Uchwała XLIV/359/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Siechnice na lata 2018-2020
08.01.2018 08:08 Uchwała XLIV/358/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Siechnice na lata 2018-2020
08.01.2018 08:07 Uchwała XLIV/357/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Siechnice na rok 2018
08.01.2018 08:05 Uchwała XLIV/356/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
08.01.2018 08:04 Uchwała Nr XLIV/355/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice
08.01.2018 08:02 Uchwała Nr XLIV/354/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2017 Gminy Siechnice
08.12.2017 10:55 Uchwała Nr XLIII/353/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie powołania Stowarzyszenia "Rzeczpospolita Samorządna"
08.12.2017 10:54 Uchwała Nr XLIII/352/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 listopada 2017 roku zmieniająca Uchwałę Nr XVI/105/2015 rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19.11.2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wrocławskiemu
08.12.2017 10:53 Uchwała Nr XLIII/351/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Siechnice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzacymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
08.12.2017 10:49 Uchwała Nr XLIII/350/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
08.12.2017 10:46 Uchwała Nr XLIII/348/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
08.12.2017 10:45 Uchwała Nr XLIII/347/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
08.12.2017 10:43 Uchwała Nr XLIII/346/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zniesienia urzędowej nazwy Solniki jako osady wsi Radwanice
08.12.2017 07:20 Uchwała Nr XLIII/344/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 listopada 2017 roku zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2017 Gminy Siechnice
08.12.2017 07:19 Uchwała Nr XLIII/343/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie przyznania dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych we Wrocławiu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
08.12.2017 07:17 Uchwała Nr XLIII/342/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 2 w Siechnicach
08.12.2017 07:16 Uchwała Nr XLIII/341/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Siechnicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Siechnicach
08.12.2017 07:15 Uchwała Nr XLIII/340/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Śląskiej w Żernikach Wrocławskich w ośmioletnia Szkołę Podstawową im Św. Jadwigi Śląskiej w Żernikach Wrocławskich
08.12.2017 07:13 Uchwała Nr XLIII/339/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. jana Brzechwy w Radwanicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Brzechwy w Radwanicach
08.12.2017 06:27 Uchwała Nr XLIII/338/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Świętej Katarzynie im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia
04.12.2017 14:44 Uchwała Nr XLII/337/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 26 październik 2017 roku w sprawie nadania nazw ulic w Iwinach
04.12.2017 14:43 Uchwała Nr XLII/336/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 26 październik 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do spoąrzdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radomierzyce - teren "A", gmina Siechnice

1 2 3 4 następna