Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.03.2018 14:19 Zarządzenie Nr 35/2018 Burmistrza Siechnic z dnia 30.03.2018 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2018 Gminy Siechnice
28.03.2018 14:17 Zarządzenie Nr 34/2018 Burmistrza Siechnic z dnia 28.03.2018 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Siechnicach sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Siechnice za rok 2017 oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za rok 2017
26.03.2018 14:16 Zarządzenie Nr 33/2018 Burmistrza Siechnic z dnia 26.03.2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Siechnice
26.03.2018 14:14 Zarządzenie Nr 32/2018 Burmistrza Siechnic z dnia 26.03.2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka na terenie Gminy Siechnice dla dzieci majacych stałe miejsce zamieszkania na terenie Gminy Siechnice
22.03.2018 14:13 Zarządzenie Nr 31/2018 Burmistrza Siechnic z dnia 22.03.2018 r. w sprawie powolania Dyrektora Kultury w Siechnicach
21.03.2018 14:12 Zarządzenie Nr 30/2018 Burmistrza Siechnic z dnia 21.03.2018 r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Gminy Siechnice
21.03.2018 14:10 Zarządzenie Nr 29/2018 Burmistrza Siechnic z dnia 21.03.2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Gminy Siechnice na okresie od 01.04.2018 r. do 31.08.2018 r.
12.03.2018 14:09 Zarządzenie Nr 28/2018 Burmistrza Siechnic z dnia 12.03.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Siechnice
09.03.2018 14:08 Zarządzenie Nr 27/2018 Burmistrza Siechnic z dnia 09.03.2018 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2018 Gminy Siechnice
05.03.2018 14:07 Zarządzenie Nr 26/2018 Burmistrza Siechnic z dnia 05.03.2018 r.w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrebie Święta Katarzyn, gmina Siechnice
01.03.2018 14:06 Zarządzenie Nr 25/2018 Burmistrza Siechnic z dnia 01.03.2018 r. znieniające Zarządzenie Nr 26 2017 Burmistrza Siechnic z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przemocy w rodzinie w Gminie Siechnice
01.03.2018 14:04 Zarządzenie Nr 23/2018 Burmistrza Siechnic z dnia 23.02.2018 r.w sprawie zbycia w drodze zmiany nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrebie Siechnice, gmina Siechnice
01.03.2018 14:04 Zarządzenie Nr 24/2018 Burmistrza Siechnic z dnia 28.02.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt (JRP) dla projektu Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach
01.03.2018 14:02 Zarządzenie Nr 22/2018 Burmistrza Siechnic z dnia 27.02.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organiazacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Gminy Siechnice w okresie od 01.04.2018 r. do 31.08.2018 r.
01.03.2018 14:01 Zarządzenie Nr 21/2018 Burmistrza Siechnic z dnia 23.02.2018 r. w sprawie powołania komisji oceniającej formularze rezerwacji obiektów sportowych
01.03.2018 13:57 Zarządzenie Nr 20/2018 Burmistrza Siechnic z dnia 23.02.2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 roku
28.02.2018 12:32 Zarządzenie Nr 19/2018 Burmistrza Siechnic z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie zmiany załącznika nr 1, załącznika nr 2 i załącznika nr 3 do zarządzenia nr 4/2018 Burmistrza Siechnic z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Siechnice w 2018 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące sziałalność pożytku publicznego
13.02.2018 12:49 Zarządzenie nr 18/2018 Burmistrza Siechnic z dnia 12.02.2018 roku w sprawie zmiany załacznika nr 1 do zarządzenia nr 5/2018 Burmistrza Siechnic z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rezerwacji i Wynajmu Obiektów Sportowych na terenie Gminy Siechnice
12.02.2018 12:39 Zarządzenie nr 16/2018 Burmistrza Siechnic z dnia 08 lutego 2018 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2018 Gminy Siechnice
06.02.2018 14:35 Zarządzenie Nr 13/2018 Burmistrza Siechnic z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali mieszkalnych stanowiacych mieszkaniowy zasób Gminy Siechnice w formie świadczenia rzeczowego
06.02.2018 14:31 Zarządzenie Nr 12/2018 Burmistrza Siechnic z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 4/2018 Burmistrza Siechnic z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Siechnice w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
05.02.2018 08:38 Zarządzenie Nr 11/2018 Burmistrza Siechnic z dnia 1 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie godzin urzędowania Urządu Miejskiego w Siechnicach
24.01.2018 10:34 Zarządzenie Nr 6/2018 Burmistrza Siechnic z dnia 17.01.2018 r w sprawie określenia procedury ustalania podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, szkół, w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz naliczenia miesięcznej dotacji na uczniów niesamorządowych podmiotów oświatowych.
15.01.2018 14:29 Zarządzenie Nr 5/2018 Burmistrza Siechnicach z dnia 12.01.2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rezerwacji i Wynajmu Obiektów Sportowych na terenie Gminy Siechnice
05.01.2018 08:46 Zarządzenie Nr 1/2018 Burmistrza Siechnic z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2018 roku

poprzednia 1 2 3 4