Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.03.2018 11:18 Uchwała Nr XLVI/382/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 lutego 2018 roku zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2018 Gminy Siechnice
01.03.2018 11:18 Uchwała Nr XLVI/383/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
07.02.2018 16:00 Uchwała Nr XLV/381/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Spółki Zakład Gospodarki Komunajnej Sp. z. o. o.
07.02.2018 15:59 Uchwała Nr XLV/380/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wrocławskiemu dla zadania "Projekt chodnika wzdłuż drogi powiatowej od ul. Lipowej do ul. Akacjowej w Biestrzykowie"
07.02.2018 15:57 Uchwała Nr XLV/379/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadania: pn. "Uruchomienie dodatkowych połączeń kolejowych w ramach Kolei Aglomeracyjnej na odcinkach: Wrocław Główny - Siechnice - Kotowice, Wrocław Główny - Święta Katarzyna - Zębice Wrocławskie, Wrocław Główny - Smardzów Wrocławski"
07.02.2018 15:55 Uchwała Nr XLV/378/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 2 w Siechnicach poprzez zmianę siedziby
07.02.2018 15:52 Uchwała Nr XLV/377/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siechnice
07.02.2018 15:50 Uchwała Nr XLV/376/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Siechnice dla publicznych przedszkoli oraz niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
07.02.2018 15:49 Uchwała Nr XLV/375/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałe w sprawie emisji obligacji komunalnych
07.02.2018 15:47 Uchwała Nr XLV/374/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 stycznia 2018 r. uchylająca uchwałę nr XLI/332/17 z dnia 21 września 2017 r. w sparwie inwestycji na terenie należącym do Polskich Kolei Państwowych związanej z budową chodnika od ul. Strzelińskiej do stacji kolejowej Smardzów Wrocławski
07.02.2018 15:45 Uchwała Nr XLV/373/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wrocławskiemu na budowę chodnika wzdłuż ul. Powstańców Śląskich w Świętej Katarzynie
07.02.2018 15:44 Uchwała Nr XLV/372/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wrocławskiemu na projekt i rozpoczęcie budowy I etapu chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Ozorzycach
07.02.2018 15:43 Uchwała Nr XLV/371/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wrocławskiemu na budowę chodnika od ul. Strzelińskiej do stacji kolei Smardzów Wrocławski w Żernikach Wrocławskich
07.02.2018 15:40 Uchwała Nr XLV/370/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu na budowę chodnika od ul. Strzelińskiej do stacji kolei Smardzów Wrocławski w Żernikach Wrocławskich
07.02.2018 15:38 Uchwała budżetowa na rok 2018 Gminy Siechnice Nr XLV/369/18 z dnia 30 stycznia 2018 roku
07.02.2018 15:33 Uchwała Nr XLV/368/2018 Rady Miejskiej w Siechnicach z 30 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej

poprzednia 1 2 3 4 5