Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.10.2018 12:48 Informacja o dyżurach Miejskiej Komisji Wyborczej w dniach 20-21 października 2018 r.
01.10.2018 12:58 Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Siechnicach z dnia 28 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Siechnicach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
26.09.2018 09:32 Informacja od Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z dnia 25 września 2018 r. - Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 27 września 2018 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Siechnicach.
24.09.2018 14:59 Miejska Komisja Wyborcza w Siechnicach z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12 informuje, że zakończyła rejestrację kandydatów na Burmistrza Siechnic. W związku z powyższym odwołuje dyżury w dniach 25-27 września 2018 roku. W pilnych sprawach należy się kontaktować z Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej pod numerem telefonu: 607 439 939
17.09.2018 14:54 Miejska Komisja Wyborcza w Siechnicach z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Siechnicach ul. Jana Pawła II 12, III piętro - pokój 308 ustaliła godziny pełnienia dyżurów do przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na Burmistrza w dniach od 18.09 - 27.09.2018 r.
11.09.2018 17:47 Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 7 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
11.09.2018 17:42 Miejska Komisja Wyborcza w Siechnicach - godziny pełnienia dyżurów