Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.04.2019 11:45 Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej z wyborów w okręgu wyborczym Nr 3 w Świętej Katarzynie
01.04.2019 15:00 Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o nie przeprowadzaniu głosowania w okręgach wyborczych, gdzie liczba kandydatów na radych jest równa lub mniejsza od liczby mandatów
22.03.2019 11:29 Informacja o kandydatach na radnych rad Osiedli Święta Katarzyna, Radwanice, Żerniki Wrocławskie i Rady Mieszkańców Siechnice
15.03.2019 13:52 Pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych, połączone ze szkoleniem - 30 marca 2019 r. Obecność obowiązkowa.
15.03.2019 13:14 Uchwała nr 1/2019 Miejskiej Komisji Wyborczej w Siechnicach z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Rad Osiedli Święta Katarzyna, Radwanice, Żerniki Wrocławskie i Rady Mieszkańców Siechnic
07.03.2019 13:59 Zarządzenie Nr 19/2019 Burmistrza Siechnic z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej
05.03.2019 09:01 Siechnice
05.03.2019 09:00 Radwanice
05.03.2019 09:00 Święta Katarzyna
05.03.2019 08:58 Żerniki Wrocławskie
27.02.2019 14:08 KALENDARZ WYBORCZY - wybory do Rad Osiedli Radwanic, Żernik Wrocławskich, Świętej Katarzyny oraz Rady Mieszkańców Siechnic zarządzone na dzień 6 kwietnia 2019 r.
27.02.2019 14:08 Okręg wyborczy w miejscowości Siechnice - numer okręgu, granice okręgu wyborczego, liczba mandatów, siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
27.02.2019 14:07 Okręg wyborczy w miejscowości Święta Katarzyna - numer okręgu, granice okręgu wyborczego, liczba mandatów, siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
27.02.2019 14:06 Okręg wyborczy w miejscowości Żerniki Wrocławskie - numer okręgu, granice okręgu wyborczego, liczba mandatów, siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
27.02.2019 14:02 Okręg wyborczy w miejscowości Radwanice - numer okręgu, granice okręgu wyborczego, liczba mandatów, siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
27.02.2019 13:57 Uchwała Nr VI/57/19 Rady Miejskiej W Siechnicach z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie organizacji wyborów do Rad Osiedli i Rady Mieszkańców Siechnic