Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.02.2020 07:23 zapytanie - A. Schindler - BRM.0003.93.2019 z dn. 19.12.2019 dot. przedstawienia procesu rejestracji oraz obiegu dokumentów wewnątrz Urzędu Miejskiego w Siechnicach
22.01.2020 16:13 zapytanie - A. Schindler - BRM.0003.93.2019 z dn. 19.12.2019 dot. Strugi Miłoszowskiej
12.12.2019 10:25 zapytanie - J. Kłosiński - BRM.0003.92.2019 z dn. 13.11.2019 dot. Stowarzyszenia "Rzeczpospolita Samorządna"
12.12.2019 10:22 zapytanie - J. Kłosiński - BRM.0003.91.2019 z dn. 21.11.2019 dot. budowy przepięcia Bloku Rataja
12.12.2019 10:20 zapytanie - Ł. Kropski - BRM.0003.90.2019 z dn. 21.11.2019 dot. prognozy wydatków związanych z wynagodzeniami nauczycieli
12.12.2019 10:18 zapytanie - Ł. Kropski - BRM.0003.89.2019 z dn. 21.11.2019 dot. prognozy wpływów do budżetu
12.12.2019 10:17 zapytanie - K. Nowak-Pokorny - BRM.0003.88.2019 z dn. 21.11.2019 dot. projektu ul. Powstańców Śl.
12.12.2019 10:14 zapytanie - A. Schindler - BRM.0003.87.2019 z dn. 21.11.2019 dot. zwalczania komarów i programu "Czyste Powietrze"
18.11.2019 09:47 zapytanie - J. Kłosiński - BRM.0003.86.2019 z 28.10.19 dot. funduszu sołectwa Smardzów
18.11.2019 09:44 zapytanie - J.Kłosiński - BRM.0003.85.2019 z 28.10.19 dot. Stowarzyszenia Rzeczpospolita Samorządna
18.11.2019 09:42 zapytanie - J. Kłosiński - BRM.0003.84.2019 z 28.10.19 dot. wyborów uzupełniających do Rady Osiedla Radwanice
18.11.2019 09:41 zapytanie - Ł. Kropski - BRM.0003.83.2019 z 28.10.19 dot. monitoringu miejskiego
18.11.2019 09:35 zapytanie - Ł. Kropski - BRM.0003.82.2019 z 28.10.19 dot. analizy realizacji inwestycji gminnych w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
18.11.2019 09:31 zapytanie - A. Schindler - BRM.0003.81.2019 z 28.10.19 dot. publikacji materiałów na BIP
18.11.2019 09:29 zapytanie -A. Schindler - BRM.0003.80.2019 z 28.10.19 dot. ul. Różanej i ul. Pogodnej
18.11.2019 09:08 wniosek - Ł. Kropski - BRM.0003.78.2019 z 19.09.19 dot. podpisu elektronicznego
25.10.2019 11:23 zapytanie - Ł. Kropski - BRM.0003.77.2019 z 19.09.19 dot. zakup urządzenia RTG
25.10.2019 11:20 zapytanie - K. Nowak-Pokorny - BRM.0003.76.2019 z 18.09.19 dot. kosztu realizacji II etapu ul. Powstańców Śląskich w technologii płyt betonowych
25.10.2019 11:10 zapytanie - A. Schindler - BRM.0003.73.2019 z 19.09.19 dot. budowy parkingu Park&Ride w Zębicach
25.10.2019 11:08 zapytanie - A. Schindler - BRM.0003.72.2019 z 18.09.19 dot. wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zębic
25.10.2019 11:01 zapytanie - A. Schindler - BRM.0003.71.2019 z 19.09.19 dot. strategia rozwoju Gminy Siechnice 2030+
25.10.2019 10:59 zapytanie - A. Kłosowska - BRM.0003.69.2019 z 28.08.19 dot. Szkoła Podstawowa w Siechnicach
25.10.2019 10:54 zapytanie - A. Kłosowska - BRM.0003.68.2019 z 28.08.19 dot. odszkodowanie za przejęcie działki
25.10.2019 10:51 zapytanie - J. Kłosiński - BRM.0003.66.2019 z 29.08.19 dot. korzyści z członkostwa w Stowarzyszeniu Rzeczpospolita Samorządna
25.10.2019 10:49 zapytanie - J. Kłosiński - BRM.0003.65.2019 z 29.08.19 dot. braku wody w kranach
25.10.2019 10:48 zapytanie - Ł. Kropski - BRM.0003.64.2019 z 29.08.19 dot. częstotliwość aktualizacji Centralnego Rejestru Umów
25.10.2019 10:47 zapytanie - Ł. Kropski - BRM.0003.63.2019 z 29.08.19 dot. zmian w SKP
25.10.2019 10:46 zapytanie - Ł. Kropski - BRM.0003.62.2019 z 29.08.19 dot. projektu OSA przy ul. Św. Krzyża w Siechnicach
25.10.2019 10:45 zapytanie - A. Schindler - BRM.0003.61.2019 z 29.08.19 dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zębic
25.10.2019 10:43 zapytanie - A. Schindler - BRM.0003.49.2019 z 11.07.19 dot. przesunięcia rezerwy ogólnej środków

1 2 następna