Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.10.2019 13:25 Burmistrz Siechnic ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Szczepienia profilaktyczne przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Siechnice w latach 2019-2021”
09.10.2019 12:59 Ogłoszenie: II konsultacje społeczne w sprawie omówienia rozwiązań projektowych dla zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Chabrowej w Siechnicach”
24.09.2019 13:39 Ogłoszenie o utrudnieniach w związku z rozbiórką budynku gospodarczego na ul. Kolejowej w Św. Katarzynie.
09.09.2019 12:39 Ogłoszenie o utrudnieniach związanych z realizacją robót polegających na wymianie podłogi w hali sportowej przy szkole podstawowej w Żernikach Wrocławskich
03.09.2019 07:17 Ogłoszenie o utrudnieniach w związku z budową placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Św. Krzyża w Siechnicach
23.08.2019 08:42 Ogłoszenie o utrudnieniach w związku z budową placu zabaw dla dzieci małych wraz z małą architekturą na ul. Kolejowej w Św. Katarzynie.
30.07.2019 14:05 Informacja o opracowaniu projektu Prognozy oddziaływania na środowisko dla „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych oraz części dróg wojewódzkich i gminnych województwa dolnośląskiego”
29.05.2019 08:42 Ogłoszenie o utrudnieniach w organizacji ruchu w związku z rozbudową ulicy Osiedlowej w Siechnicach
22.03.2019 12:58 Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr BZ.68.3.2019.RW z 18.03.2019 r. w sprawie uczulenia właścicieli gruntów i innych nieruchomości w sprawie kontrolowania dzierżawionych gruntów w kwestii odpadów
11.02.2019 12:21 Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego
24.01.2019 15:05 Sprostowanie informacji przekazanej na sesji Rady Miejskiej w Siechnicach w dniu 24.01.2019 r.
05.10.2018 15:22 Burmistrz Siechnic ogłasza naboru wniosków dotyczących udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
28.09.2018 13:51 Ogłoszenie w sprawie wykonania progów zwalniających na ul. Henryka III w Siechnicach
29.08.2018 14:20 Ogłoszenie w związku z utrudnieniami w organizacji ruchu na ul. Kolejowej w Św. Katarzynie
27.07.2018 14:10 Informacja - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
27.07.2018 13:17 Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego dla dróg wojewódzkich i dróg głównych na terenie miasta Jelenia Góra, po których przejeżdża ponad 3 mln pojazdów rocznie oraz linii kolejowych, po których przejeżdża ponad 30 tys. pociągów rocznie
02.07.2018 13:17 Ogłoszenie w związku z utrudnieniami w organizacji ruchu na ul. Wierzbowej w Żernikach Wrocławskich
28.06.2018 13:39 Ogłoszenie w związku z utrudnieniami w organizacji ruchu na ul. Broniewskiego w Radwanicach
28.06.2018 13:25 Ogłoszenie w związku z utrudnieniami w organizacji ruchu na ul. Krótkiej w Żernikach Wrocławskich
15.06.2018 14:23 Ogłoszenie w związku z utrudnieniami w organizacji ruchu na ul. Miodowej w Iwinach
08.06.2018 12:46 Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wprowadzenia opłaty parkingowej na parkingu przy stadionie lekkoatletycznym w Siechnicach dla osób spoza Gminy Siechnice
20.04.2018 12:39 Ogłoszenie w sprawie dotacji do wymiany pieca na ekologiczne źródła ogrzewania
05.04.2018 10:43 Ogłoszenie w związku z utrudnieniami w organizacji ruchu na ul. Wesołej w Smardzowie
05.04.2018 10:27 Ogłoszenie w związku z utrudnieniami w organizacji ruchu na ul. Morelowej w Zacharzycach
15.03.2018 09:49 Ogłoszenie Burmistrza Siechnic - Nagroda i wyróżnienie Burmistrza Siechnic dla zawodników za osiągnięcia sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym
01.03.2018 12:37 Drugi nabór na członków Komitetu Rewitalizacji
31.01.2018 16:36 Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji
31.01.2018 09:00 Ogłoszenie - Azbest 2018
01.12.2017 13:10 Spotkanie z mieszkańcami ul. Bzowej w Radwanicach
30.11.2017 14:41 KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE ZNIESIENIA URZĘDOWEJ NAZWY SOLNIKI JAKO OSADY WSI RADWANICE

1 2 3 4 następna