Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.02.2021 07:31 Koncepcje projektowe rond i ścieżek rowerowych w Siechnicach
29.01.2021 14:12 Ogłoszenie w związku z utrudnieniami w organizacji ruchu na łączniku ul. Parkowej z ul. Szkolną w Radwanicach
26.10.2020 11:10 Ogłoszenie naboru wniosków dotyczących udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
13.10.2020 12:14 Ogłoszenie naboru wniosków dotyczących udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
02.10.2020 11:58 Zarządzenie nr 158/2020 Burmistrza Siechnic z dnia 23 września 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Szczepienia profilaktyczne przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Siechnice w latach 2020-2021”
24.09.2020 10:46 Zawiodomienie o zamiarze wydania decycji ws. pozowlenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej
24.09.2020 08:04 Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Siechnicach
22.09.2020 12:07 Komitet Rewitalizacji pozytywnie zaopiniował ocenę Gminnego Programu Rewitalizacji
21.09.2020 13:38 Ogłoszenie o II etapie konsultacji społecznych dotyczących sporządzanej dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1954D na odcinku od skrzyżowania z ul. Owocowa w m. Żórawina, gm. Żórawina, do skrzyżowania z ul. Kurpiów we Wrocławiu i drogi powiatowej nr 1939D w obrębie miejscowości Radomierzyce, gm. Siechnice, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego
16.09.2020 13:37 Informacja z dnia 10.09.2020 r. - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
16.09.2020 13:06 Informacja z dnia 10.09.2020 r. - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
16.09.2020 09:49 Ogłoszenie o utrudnieniach w ruchu na ulicy Powstańców Śląskich w Świętej Katarzynie
14.09.2020 10:45 Informacja z dnia 9.09.2020 r. - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
24.08.2020 14:23 Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Szczepienia profilaktyczne przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Siechnice w latach 2020-2021”
28.07.2020 08:57 Spotkanie ws. planowanej przebudowy ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie
08.07.2020 20:24 Konsultacje w sprawie zmian w komunikacji autobusowej
17.06.2020 13:41 Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji – sektor społeczny i prywatny
28.05.2020 12:46 Nabór wniosków o przyznanie nagrody lub wyróżnienia Burmistrza Siechnic za osiągnięcia sportowe za rok 2019
11.05.2020 14:38 Ogłoszenie o utrudnieniach w ruchu w związku z remontem ul. Podwalnej w Kotowicach
11.05.2020 14:37 Ogłoszenie o utrudnieniach w ruchu w związku z przebudową drogi powiatowej nr 1943D w Ozorzycach w zakresie budowy chodnika
28.04.2020 11:50 Ogłoszenie o utrudnieniach w ruchu w związku z przebudową ul. Wiosennej w Żernikach Wrocławskich
31.03.2020 14:34 INFORMACJA BURMISTRZA SIECHNIC O DWOŁANIU DYSKUSJI PUBLICZNEJ NAD ROZWIĄZANIAMI PRZYJĘTYMI W PROJEKCIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU OBEJMUJĄCEGO CZĘŚĆ OBRĘBU ŻERNIKI WROCŁAWSKIE W REJONIE CENTRUM MIEJSCOWOŚCI, GMINA SIECHNICE – ETAP II.
25.03.2020 10:31 Ogłoszenie o utrudnieniach w ruchu w związku z przebudową ulicy Łąkowej w Świętej Katarzynie oraz budową i przebudową I etapu ulicy Świętego Krzyża w Siechnicach
06.03.2020 08:40 (ODWOŁANE) III konsultacje społeczne w sprawie omówienia rozwiązań projektowych dla zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Chabrowej w Siechnicach”
02.03.2020 14:44 Ogłoszenie o utrudnieniach w ruchu w związku z budową chodnika ze ścieżką rowerową na odcinku od ul. Słonecznej do WOW i od WOW do Zacharzyc
02.03.2020 10:34 Ogłoszenie o utrudnieniu ruchu dla ul. Św. Krzyża w Siechnicach
02.03.2020 10:33 Ogłoszenie o utrudnieniu ruchu dla ul. Ptasiej w Iwinach
26.02.2020 15:54 Ogłoszenie o utrudnieniach w związku z budową węzła multimodalnego w Świętej Katarzynie
26.02.2020 15:52 Ogłoszenie o utrudnieniach w związku z budową węzła multimodalnego w Siechnicach
12.02.2020 16:17 Ogłoszenie w związku z utrudnieniami w organizacji ruchu - ścieżka przy rondzie w Siechnicach

1 2 3 4 5 następna