Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.12.2019 16:08 Obwieszenie Burmistrza Siechnic z dnia 4 grudnia 2019 r. - wyniki wyborów uzupełniających do Rady Osiedla Radwanice
04.12.2019 16:07 Obwieszenie Burmistrza Siechnic z dnia 4 grudnia 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na radnych do Rady Osiedla Radwanice
02.12.2019 12:49 UCHWAŁA NR 1/2019 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SIECHNICACH z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Osiedla Radwanice
26.11.2019 12:33 WZÓR Zgłoszenie kandydata na RADNEGO w wyborach do Rady Osiedla Radwanice, zarządzonych na dzień 14.12.2019 r. oraz lista poparcia kandydata w wyborach do Rady Osiedla Radwanice, zarządzonych na dzień 14.12.2019 r
26.11.2019 12:30 WZÓR Zgłoszenie kandydata na CZŁONKA Obwodowej Komisji Wyborczej, w wyborach do Rady Osiedla Radwanice zarządzonych na dzień 14.12.2019 r.
26.11.2019 12:29 Informacja Burmistrza Siechnic z dnia 25 listopada 2019 r. dotycząca numerów oraz granic okręgów wyborczych oraz obwodów głosowania, liczbie mandatów przypadających na okręg wyborczy, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach do Rady Osiedla Radwanice zarządzonych na dzień 14 grudnia 2019 r.
26.11.2019 12:28 Zarządzenie Nr 137/2019 Burmistrza Siechnic z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej
26.11.2019 12:27 KALENDARZ WYBORCZY - wybory uzupełniające do Rady Osiedla Radwanice, zarządzone na dzień 14 grudnia 2019 r.
26.11.2019 12:26 Okręg wyborczy w miejscowości Radwanice - numer okręgu, granice okręgu wyborczego, liczba mandatów, siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
26.11.2019 12:24 Uchwała Nr XVI/156/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie organizacji wyborów uzupełniających do Rady Osiedla Radwanice
26.11.2019 12:22 Zarządzenie Nr 132/2019 Burmistrza Siechnic z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Osiedla Radwanice w Gminie Siechnice