Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.05.2020 07:49 Uchwała XXV/222/20 w spawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
04.05.2020 07:48 Uchwała XXV/223/20 w sprawie powołania doraznej komisji rady miejskiej ds statutu gminy Siechnice
04.05.2020 07:48 Uchwała XXV/221/20 w sprawie określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym
04.05.2020 07:46 Uchwała XXV/220/20 w sprawie sezonu kąpielowego na terenie Gminy Siechnice w roku 2020
04.05.2020 07:45 Uchwała XXV/219/20 W sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Siechnice na 2020 r.
04.05.2020 07:44 Uchwała XXV/218/20 w sprawie udzielania i rozliczania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowę lub wymianę bezodpływowych zbiorników na ścieki bytowe
04.05.2020 07:43 Uchwała XXV/217/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu dolnośląskiemu
04.05.2020 07:42 Uchwała XXV/216/20 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice
04.05.2020 07:41 Uchwała XXV/215/20 zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2020 Gminy Siechnice
04.05.2020 07:40 Uchwała XXV/214/20 zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania środków finansowych KMP we Wrocławiu
09.04.2020 14:39 Uchwała Nr XXIV/213/20 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławiu
09.04.2020 14:38 Uchwała Nr XXIV/212/20 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego
09.04.2020 14:36 Uchwała Nr XXIV/211/20 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 8 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice
09.04.2020 14:35 Uchwała Nr XXIV/210/20 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 8 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2020 Gminy Siechnice
23.03.2020 14:43 Uchwała Nr XXIII/209/20 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminnego - dz. Nr 45/1, obręb Sulęcin, gmina Siechnice
23.03.2020 14:42 Uchwała Nr XXIII/208/20 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki nr 52/7 obręb Biestrzyków, gmina Siechnice
23.03.2020 14:40 Uchwała Nr XXIII/207/20 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr LIX/361/14 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka w Siechnicach i nadania statutu
23.03.2020 14:39 Uchwała Nr XXIII/206/20 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice
23.03.2020 14:37 Uchwała Nr XXIII/205/20 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2020 Gminy Siechnice
16.03.2020 09:43 Uchwła nr XXII/204/20 z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie stanowiska dotyczącego rozwiązań przyjętychch w dokumencie pn. Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego
16.03.2020 09:42 Uchwała nr XXII/203/20 z dnia 6 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia WPF
16.03.2020 09:41 Uchwała nr XXII/202/20 z dnia 6 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę budzetową na rok 2020 Gminy Siechnice
05.03.2020 11:56 UCHWAŁA NR XXI/201/20 RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z/s w Świętej Katarzynie na lata 2020-2027”
05.03.2020 11:55 UCHWAŁA NR XXI/200/20 RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Siechnice
05.03.2020 11:54 UCHWAŁA NR XXI/199/20 MIEJSKIEJ W SIECHNICACH z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na likwidację niskiej emisji w gminie Siechnice, poprzez wymianę urządzeń grzewczych na paliwa stałe na ekologiczne urządzenia grzewcze
05.03.2020 11:53 UCHWAŁA NR XXI/198/20 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi: Groblice, Sulimów, Sulęcin-Szostakowice, Święta Katarzyna, Ozorzyce.
05.03.2020 11:52 UCHWAŁA NR XXI/197/20 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Utrzymanie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP w roku 2020
05.03.2020 11:51 UCHWAŁA NR XXI/196/20 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Opracowanie ortofotoplanów z materiałów archiwalnych dla terenu Powiatu Wrocławskiego
05.03.2020 11:50 UCHWAŁA NR XXI/195/20 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Opracowanie cyfrowej ortofotomapy terenu Powiatu Wrocławskiego „ortofoto2020”
05.03.2020 11:49 UCHWAŁA NR XXI/194/20 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki nr 52/7 obręb Biestrzyków, gmina Siechnice

poprzednia 1 2 3 4 następna