Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.04.2021 11:36 Zapytanie z dnia 26.11.2020 w sprawie budynku mieszkalnego przy ul. Bukowej w Świętej Katarzynie
15.12.2020 11:46 Zapytanie BRM.0003.44.2020 r. – A. Kłosowska – zapytanie o postępowanie przetargowe- zbiornik retencyjny Błękitna Laguna
10.12.2020 07:35 Zapytanie BRM.0003.43.2020 r. – A. Schindler – zapytania Ośrodek Zdrowia w Siechnicach
10.12.2020 07:27 Zapytanie BRM.0003.42.2020 r. – Ł. Kropski – zapytanie wysokość zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
10.12.2020 07:19 Zapytanie BRM.0003.41.2020 r. – Ł. Kropski- zapytanie w sprawie aktualnego zadłużenia Gminy Siechnice
04.11.2020 11:41 Zapytanie BRM.0003.40.2020 r. – Ł. Kropski – przekazanie szczegółowej informacji o budowie kontenerów socjalnych na terenie Stadionu w Siechnicach
04.11.2020 11:38 Zapytanie BRM.0003.39.2020 r. – A. Schindler – dot. realizacji zadań w ramach „Gminnego Programu Rewitalizacji – rewitalizacja pozostałych miejscowości gminy Siechnice w ramach PROW 2014-2020”
04.11.2020 11:36 Zapytanie BRM.0003.38.2020 r. – A. Schindler – dot. podania terminu ogłoszenia przetargu na „Opracowanie wielowariantowej koncepcji projektowej budowy centrum przesiadkowego P&R przy przystanku kolejowym w Zębicach”
04.11.2020 11:32 Zapytanie BRM.0003.37.2020 r. – Ł. Kropski – dot. prac nad obniżeniem chodnika na skrzyżowaniu u. Henryka III z ul. Jana Pawła w Siechnicach
04.11.2020 11:28 Interpelacja BRM.0003.36.2020 r. – K .Mońca - dot. zainstalowania wyniesionych przejść dla pieszych
04.11.2020 11:24 Zapytanie BRM.0003.35.2020 r. – Ł. Kropski - dot. udzielenia informacji o podjętych działaniach w celu rozwiązania problemów zastoin wodnych po obfitych opadach
05.10.2020 11:23 Zapytanie BRM.0003.34.2020 – Jakuba Kłosińskiego dot. zdepononowania elementów skate parku w Radwanicach
11.09.2020 14:12 Zapytanie BRM 0003.33.2020- Ł. Kropski dot. budowy nowego ośrodka zdrowia w Siechnicach
10.09.2020 13:41 Zapytania BRM.0003.32.2020 – Łukasza Kropskiego z dnia 2020-08-27 - przekazanie wykonawcy placu budowy szkoły podstawowej w Siechnicach
19.08.2020 09:54 Interpelacja BRM.0003.31.2020 – P. Gądziński z dnia 2020-07-31 r. - Interpelacja ws. odkomarzania Gminy
13.08.2020 07:52 Interpelacji BRM.0003.30.2020 – P. Gądziński z dnia 2020-07-31r. - Interpelacja w sprawie naprawy nawierzchni chodnika
03.08.2020 14:48 Interpelacja BRM.0003.29.2020 – J. Kłosiński z dnia 16.07.20 r. - ws. Budowy Szkoły podstawowej w Siechnicach
13.07.2020 08:29 Interpelacja BRM.0003.28.2020 – P. Gądzińskiego z dnia 24.06.20 r. - Zapytanie ws. oczyszczenia skarp zbiorników wodnych w Żernikach Wrocławskich
13.07.2020 08:29 Interpelacja BRM.0003.27.2020 – P. Gądzińskiego z dnia 25.06.20 r. -Interpelacja ws. naprawy złego stanu nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Żerniki Wrocławskie
13.07.2020 08:28 Zapytanie BRM.0003.26.2020 –K. Nowak-Pokorny z dnia 27.05.20 r. -Zapytanie ws. przebudowy ul. Powstańców Śląskich w Św. Katarzynie etap II
13.07.2020 08:27 Zapytanie BRM.0003.25.2020 –P. Gądzińskiego z dnia 25.06.20 r. Zapytanie ws. modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Żernikach Wrocławskich
13.07.2020 08:27 Zapytanie BRM.0003.24.2020 –A. Schindler z dnia 28.05.20 r. Zapytanie ws. postępowania przetargowego na opracowanie koncepcji projektowej budowy parkingu Park&Ride w Zębicach
13.07.2020 08:26 Interpelacja BRM.0003.23.2020 –Ł. Kropskiego z dnia 28.05.20 r – Interpelacja w sprawie zarządzania ruchem na drogach gminnych
13.07.2020 08:26 Zapytanie BRM.0003.22.2020 –A. Kłosowskiej z dnia 28.05.20 r - Zapytanie w sprawie podpisania umowy z wykonawcą Szkoły Podstawowej w Siechnicach
13.07.2020 08:25 Zapytanie BRM.0003.21.2020 – Ł. Kropskiego z dnia 28.05.20 r - Zapytanie o uszkodzone przyłącze gazowe przy ul. Wrzosowej
01.07.2020 12:35 Zapytanie BRM.0003.20.2020 - Ł. Kropski z dnia 25.05.20 r - w sprawie zajęcia pasa drogowego na ul. Gimnazjalnej w Siechnicach
01.07.2020 12:33 Zapytanie BRM.0003.19.2020 - Ł. Kropski z dnia 28.05.20 r - w sprawie przyłącza gazowego na ul. Wrzosowej
01.07.2020 12:32 Zapytanie BRM.0003.18.2020 - K. Nowak-Pokorny z dnia 27.05.20 r - w sprawie nowego cmentarza komunalnego
01.07.2020 12:30 Zapytanie BRM.0003.17.2020 - K. Nowak-Pokorny z dnia 27.05.20 r - w sprawie szkoły w Świętej Katarzynie
01.06.2020 12:53 BRM 0003.16.2020- Interpelacja w sprawie naprawy dachu budynku Centrum Kultury w Siechnicach

1 2 następna