Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.05.2020 15:09 Uchwała Nr 129/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
29.04.2020 09:22 Informacja dotycząca Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Siechnice
17.04.2020 14:38 Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń do komisji
16.04.2020 12:18 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
15.04.2020 08:39 Informacja Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z dnia 14 kwietnia 2020 r.
10.04.2020 10:32 OBWIESZCZENIE Burmistrza Siechnic z dnia 10 kwietnia 2020 roku Burmistrz Siechnic podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
08.04.2020 12:44 Informacja dla Pełnomocników Komitetów Wyborczych w sprawie przesyłania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
08.04.2020 11:37 Informacja Burmistrza Siechnic o rozmieszczeniu tablic informacyjnych na terenie Gminy Siechnice
26.03.2020 12:35 Pismo ZPOW-571-3220 Panstwowej Komisji Wyborczej z 26.03.2020 r.
25.03.2020 16:55 Postanowienie nr 16/2020 Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Siechnice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
17.03.2020 14:00 Informacja dla Pełnomocników Komitetów Wyborczych
24.02.2020 13:04 Informacja dla kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
24.02.2020 11:23 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Przeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
24.02.2020 11:21 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej