Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.10.2015 14:42 Informacja Starosty Powiatu Wrocławskiego dotyczące pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do przerobu żużli pohutniczych zlokalizowanej w Siechnicach ul.Zachodnia 8
22.10.2015 14:40 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Siechnice Centrum
24.09.2015 14:04 Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 16 września 2015 r. o zamiarze przystąpienia do opracowania projektów zmian zarządzeń w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla 42 obszarów Natura 2000
21.08.2015 13:29 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Iwiny "B"
07.08.2015 14:36 Informacja Starosty Powiatu Wrocławskiego z 31 lipca 2015 r. dotycząca pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do przerobu żużli pohutniczych w Siechnicach
14.07.2015 10:01 Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z 6 lipca 2015 r.
14.07.2015 09:54 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z 8 lipca 2015 r. dotyczące przedsięwzięcia "Budowa kogeneracyjnych bloków gazowych GT 50 w Siechnicach"
06.07.2015 10:46 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic z 1.07.2015 r. dotyczące przedsięwzięcia Rozbudowa istniejącej hali magazynowej w Centrum Logistycznym przy ul. Kwiatkowskiego w Siechnicach
16.06.2015 15:10 Obwieszczenie Burmistrza Siechnic z 12.06.2015 roku - Rozbudowa centrum logistycznego w Siechnicach
28.05.2015 14:13 Obwieszczenie Wojewody dolnośląskiego z 19.05.2015 r. - dotyczy inwestycji - budowa obiektu radiotelekomunikacyjnego sieci łączności bezprzewodowej GSM-R w Żernikach Wrocławskich
25.05.2015 15:16 Zawiadomienie - Regionalny Dyrekor Ochrony Środowiska we Wrocławiu z 4 maja 2015 r. w sprawie inwestycji budowa kogeneracyjnych bloków gazowych GT-50 w Siechnicach
04.05.2015 23:54 Informacja Starosty powiatu wrocławskiego z 22.04.2015 r. dotycząca przedsięwzięcia - instalacja do przerobu żużli pohutniczych - Zakład Przerobu Żużla w Siechnicach przy ulicy Zachodniej 8
24.04.2015 14:35 OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 13.04.2015 r.
20.04.2015 14:02 OBWIESZCZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 10.04.2015 r.
10.04.2015 11:40 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z 7.04.2015 r. - Zmiana decyzji nr 26/11 z dnia 13 września 2011 r. poprzez zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego, w zakresie budowy drenażu zbierającego drenaże rolnicze
08.04.2015 15:29 Obwieszczenie Burmistrza z 2.04.2015 r. w sprawie wydania decyzji środowiskowej nr 2/2015 - przedsięwzięcie "Budowa kanalizacji sanitarnej z pompowniami ścieków w m. Prawocin oraz w m. Siechnice w ulicach: Czeremchowa, Kalinowa, Berberysowa, Jaśminowa, Zielona i Bzowa"
26.03.2015 14:15 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z 18 marca 2014 roku dotyczące inwestycji: budowa obiektu radiokomunikacyjnego GSM-R, obręb Żerniki Wrocławskie, gmina Siechnice
13.03.2015 16:51 OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO NA WNIOSEK DSDiK W SPRAWIE ZMIANY OSTATECZNEJ DECYZJI ZRIDI („Budowa drogi Wojewódzkiej Żerniki Wrocławskie – Siechnice)
12.03.2015 13:52 OBWIESZCZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

poprzednia 3 4 5 6 7 8