Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.01.2021 14:53 Zarządzenie nr 17/2021 Burmistrza Siechnic z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów na realizację zadań publicznych Gminy Siechnice w 2021 roku
29.01.2021 14:48 ZARZĄDZENIE Nr 16/2021 BURMISTRZA SIECHNIC z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie obsługi procesu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych organizacjom pozarządowym z budżetu Gminy Siechnice w systemie Witkac.pl
29.01.2021 12:42 ZARZĄDZENIE Nr 15/2021 BURMISTRZA SIECHNIC z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2021 roku
27.01.2021 13:26 Zarządzenie Nr 14 Burmistrza Siechnic z dnia 27.01.2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego naboru wniosków o dotację na wspieranie rozwoju sportu w Gminie Siechnice w 2021 roku
01.02.2021 11:56 Zarządzenie Nr 12/2021 Burmistrza Siechnic z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2021
01.02.2021 11:52 Zarządzenie Nr 11/2021 Burmistrza Siechnic z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie opracowania planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Miejskiego w Siechnicach na rok 2021 oraz informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Siechnice na rok 2021
01.02.2021 11:46 Zarządzenie Nr 8/2021 Burmistrza Siechnic z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19
29.01.2021 07:54 ZARZĄDZENIE Nr 7/2021 BURMISTRZA SIECHNIC z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Siechnicach
29.01.2021 07:51 ZARZĄDZENIE Nr 5/2021 BURMISTRZA SIECHNIC z dnia 25 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie COVID - 19 w Urzędzie Miejskim w Siechnicach
22.01.2021 09:14 ZARZĄDZENIE NR 2 /2021 Burmistrza Siechnic z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Gminie Siechnice
22.01.2021 09:43 ZARZĄDZENIE Nr 1/2021 BURMISTRZA SIECHNIC z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Siechnicach