Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.01.2018 15:40 Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na budowę zbiornika retencyjnego w Smardzowie oraz wykonanie wielowariantowej koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego na budowę ścieżki rowerowo-pieszej pomiędzy miejscowością Smardzów a stacją kolejową Smardzów Wrocławski, gmina Siechnice
17.01.2018 14:16 Opracowanie dokumentacji projektowej drogi dojazdowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID do przystanku kolejowego Iwiny w ramach zadania „Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny”, gmina Siechnice
17.01.2018 12:16 Wykonanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych dla ulic: Wesołej w Smardzowie, Wierzbowej w Sulęcinie i Morelowej w Zacharzycach, w Gminie Siechnice
10.01.2018 12:15 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla multimodalnych centrów przesiadkowych miejscowości: Zadanie 1-Siechnice, Zadanie 2-Święta Katarzyna” -negocjacje bez ogłoszenia
09.01.2018 13:30 Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Siechnice i jej jednostek organizacyjnych
04.01.2018 14:25 Wykonanie remontu ulicy Krótkiej w Żernikach Wrocławskich i przebudowy ulicy Władysława Broniewskiego w Radwanicach, Gmina Siechnice
02.01.2018 10:50 Kompleksowa dostawa i dystrybucja energii elektrycznej do oświetlenia drogowego, zasilania obiektów komunalnych Gminy Siechnice i jednostek organizacyjnych – 17 układów pomiarowych
27.12.2017 13:28 Kompleksowa dostawa i dystrybucja energii elektrycznej do oświetlenia drogowego, zasilania obiektów komunalnych Gminy Siechnice i jednostek organizacyjnych – 172 układy pomiarowe
18.12.2017 12:10 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie- I Etap, Gmina Siechnice
27.11.2017 15:24 Remont cząstkowy nawierzchni dróg i ulic gminnych, Gmina Siechnice
27.11.2017 14:11 Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
21.11.2017 20:18 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub braku sprzeciwu dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Poprawa bazy lokalowej OSP w Siechnicach. Rozbudowa remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Siechnice przy ul. Piastów Śląskich (dawniej Generała Świerczewskiego)”
10.11.2017 07:42 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie – I Etap, Gmina Siechnice
06.11.2017 07:16 PRZEBUDOWA ULICY WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W RADWANICACH
12.10.2017 11:30 PRZEBUDOWA ULICY WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W RADWANICACH, GMINA SIECHNICE
11.10.2017 13:50 Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Gminy Siechnice w podziale na dwa zadania:Zadanie I: Świadczenie usług telefonii stacjonarnej i dostęp do internetu (internet stacjonarny) dla potrzeb Gminy Siechnice;Zadanie II: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz dostęp do internetu mobilnego dla potrzeb Gminy Siechnice.
09.10.2017 14:32 Zakup infrastruktury sprzętowej, portalu, oprogramowania, aplikacji na urządzenia mobilne, formularzy elektronicznych wraz z wdrożeniem e-usług dla Gminy Siechnice w ramach zadania „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny” – Etap II w podziale na dwa zadania: Zadanie I – Zakup oraz dostawa sprzętu; Zadanie II – Wdrożenie e-usług
09.10.2017 11:28 KONSERWACJA URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY SIECHNICE STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY SIECHNICE
06.10.2017 13:12 Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2017/2018, 2018/2019 na terenie Gminy Siechnice
04.10.2017 14:03 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla multimodalnych centrów przesiadkowych miejscowości: Zadanie 1 Siechnice, Zadanie 2 Święta Katarzyna, gmina Siechnice
29.09.2017 13:49 REMONT ULICY STEFANA BATOREGO W MIEJSCOWOŚCI MOKRY DWÓR, GMINA SIECHNICE
29.09.2017 12:36 Remont bieżący świetlicy w Iwinach- przebudowa sanitariatów i tarasu, gmina Siechnice
07.09.2017 10:52 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa skrzyżowania typu rondo polegająca na budowie odcinka ścieżki rowerowej oraz chodnika łączącego ul. H. Sienkiewicza oraz ul. Jarzębinową w Siechnicach wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID oraz pełnieniem nadzoru autorskiego
07.09.2017 09:11 PRZEBUDOWA ULICY WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W RADWANICACH, GMINA SIECHNICE
23.08.2017 12:07 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa skrzyżowania typu rondo polegająca na budowie odcinka ścieżki rowerowej oraz chodnika łączącego ul. H. Sienkiewicza oraz ul. Jarzębinową w Siechnicach wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID oraz pełnieniem nadzoru autorskiego
23.08.2017 10:42 Usunięcie awarii posadowienia przyczółku mostu w ciągu ul. Odrzańskiej w Kotowicach, Gmina Siechnice
21.08.2017 12:36 Przebudowa ulicy Władysława Broniewskiego w Radwanicach, Gmina Siechnice
17.08.2017 14:38 Dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Siechnice do placówek oświatowych we Wrocławiu w roku szkolnym 2017/2018
14.08.2017 13:12 Zakup infrastruktury sprzętowej, portalu, oprogramowania, aplikacji na urządzenia mobilne, formularzy elektronicznych wraz z wdrożeniem e-usług dla Gminy Siechnice w ramach zadania „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny” – Etap II
14.08.2017 13:08 Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Gimnazjum im. Księżnej Anny z Przemyślidów w Siechnicach, gmina Siechnice

1 2 3 4 5 6 następna