Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.02.2021 15:05 REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH – ASFALTOWYCH
16.02.2021 14:50 Budowa ulicy Polnej w Iwinach na odcinku od skrzyżowania z ulicą Lawendową do rzeki Brochówki, Gmina Siechnice
16.02.2021 14:48 Budowa i przebudowa 2 etapu ulicy Św. Krzyża w Siechnicach
15.02.2021 12:13 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 395 ul. Strzelińska w Żernikach Wrocławskich do miejscowości Smardzów, Gmina Siechnice
02.02.2021 17:05 Zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi znajdującymi się zasobach Gminy Siechnice
13.01.2021 12:30 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1941D polegającej na przebudowie chodnika wraz z budową przystanku autobusowego z zatoką przy Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
31.12.2020 10:36 Remont ulicy Pogodnej w miejscowości Groblice, gmina Siechnice
30.12.2020 12:45 Zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi będącymi w zasobach Gminy Siechnice
18.12.2020 14:58 Opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu ulicy Kolejowej w Kotowicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
17.12.2020 14:58 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznych na rzecz Urzędu Miejskiego w Siechnicach
17.12.2020 12:44 Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową ul. Powstańców Śląskich w Świętej Katarzynie – etap IIa
02.12.2020 09:54 Remont ulicy Pogodnej w miejscowości Groblice, gmina Siechnice
25.11.2020 14:56 Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF – poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie
24.11.2020 14:40 Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radwanicach w technologii modułowej w systemie „pod klucz”, w formule zaprojektuj i wybuduj wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu – etap I, Gmina Siechnice
23.11.2020 12:27 Opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy i przebudowy ulicy Czeremchowej w Siechnicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
23.11.2020 11:37 Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi polegającej na budowie chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Brochowskiej (działka nr 353/2 obręb Iwiny) w Iwinach i ul. Koreańskiej (działka nr 50/2 obręb Brochów) we Wrocławiu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
20.11.2020 11:50 Remont łącznika ul. Parkowej z ul. Szkolną w Radwanicach, Gmina Siechnice.
22.10.2020 13:45 Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową ul. Powstańców Śląskich w Świętej Katarzynie – etap IIa
22.10.2020 10:33 Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi polegającej na budowie chodnika wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Brochowskiej (działka nr 353/2 obręb Iwiny) w Iwinach i ul. Koreańskiej (działka nr 50/2 obręb Brochów) we Wrocławiu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
15.10.2020 14:28 Zakup i dostawa szczepionek w 2021 r. dla Zespołu Opieki Zdrowotnej przy ul. Żeromskiego 1 w Świętej Katarzynie, Gmina Siechnice
15.10.2020 11:31 Opracowanie pełnobranżowych i kompleksowych dokumentacji projektowych w stadium projektu budowlanego i wykonawczego wraz z dokumentacją geodezyjno – prawną, decyzjami oraz z wszystkimi uzgodnieniami i opiniami w podziale na 2 części: Część 1: Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Groblicach wraz z projektem aranżacji i wyposażenia wnętrz, projektem zagospodarowania terenu oraz pełnieniem nadzoru autorskiego” Część 2: Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa świetlic w małych miejscowościach” oraz pełnienie nadzoru autorskiego”
15.10.2020 11:08 Opracowanie inwentaryzacji drzew i krzewów oraz dokumentacji projektowej i kosztorysowej na rewitalizację następujących parków
14.10.2020 10:14 Opracowanie dokumentacji projektowej remontu ulicy Warsztatowej w m. Biestrzyków, gm. Siechnice na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Akacjowej z podziałem na dwa zadania wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych
07.10.2020 14:38 Remont ulicy Pogodnej w miejscowości Groblice, gmina Siechnice
07.10.2020 11:11 Sprawowanie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Rewitalizacja i infrastruktura bezpieczeństwa we WrOF – poprawa zdolności retencyjnych na terenie gminy Siechnice poprzez budowę zbiornika wielofunkcyjnego w Smardzowie”, Gmina Siechnice
06.10.2020 08:53 Modernizacja trzech placów zabaw na terenie gminy Siechnice, w podziale na części
05.10.2020 14:30 Dostawa i montaż 177 szt. kompletnych systemów oświetlenia drogowego fotowoltaicznego na terenie Gminy Siechnice w podziale na części
30.09.2020 16:07 Urządzenie terenów zieleni na terenie gminy Siechnice
30.09.2020 13:38 Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy i przebudowy ulicy Czeremchowej w Siechnicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
24.09.2020 14:04 Odnowa Dolnośląskiej wsi na terenie gminy Siechnice – zagospodarowanie parku przy ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie – etap III

1 2 3 4 5 6 następna