Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.03.2019 13:23 Naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych w ciągu dróg gminnych, na terenie Gminy Siechnice
08.03.2019 14:11 Ubezpieczenie majątku, NNW, odpowiedzialności cywilnej Gminy Siechnice i jej jednostek organizacyjnych na lata polisowe 2019-2022
08.03.2019 13:49 Sprzątanie jezdni i chodników na terenie gminy Siechnice
20.02.2019 10:35 Pełnienie funkcji agenta emisji obligacji komunalnych emitowanych przez Gminę Siechnice
20.02.2019 10:22 Sprawowanie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego w trakcie budowy obiektów szkoły podstawowej i sali gimnastycznej w ramach realizacji inwestycji pod nazwą: „Wykonanie robót budowlanych polegających na kontynuacji budowy szkoły podstawowej jako demonstracyjnego budynku pasywnego i ogólnodostępnej pasywnej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Siechnicach, w podziale na Etapy” oraz w okresie gwarancyjnym, w systemie „pod klucz”, Gmina Siechnice
14.02.2019 08:09 Wykonanie robót budowlanych polegających na kontynuacji budowy szkoły podstawowej jako demonstracyjnego budynku pasywnego i ogólnodostępnej pasywnej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Siechnicach, Gmina Siechnice
08.02.2019 14:38 Naprawy cząstkowe nawierzchni ulepszonych dróg i ulic gminnych, gmina Siechnice
08.02.2019 14:35 Naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych w ciągu dróg gminnych, na terenie Gminy Siechnice
07.02.2019 12:43 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży drogowej w ramach zadania pn. : „Wykonanie remontu ulicy Wierzbowej w Sulęcinie – I etap
06.02.2019 15:25 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID i sprawowaniem nadzoru autorskiego, Gmina Siechnice
10.01.2019 15:03 Pełnienie funkcji wielobranżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pt.: „Budowa obiektu oświatowo – kulturalnego położonego we wsi Kotowice przy ulicy Podwalnej 1 (Działka nr 98/2, Obręb Kotowice) – zaprojektuj i wybuduj, Gmina Siechnice
09.01.2019 09:04 Kompleksowa dostawa i dystrybucja energii elektrycznej do oświetlenia drogowego, zasilania obiektów komunalnych Gminy Siechnice i jednostek organizacyjnych – 172 układy pomiarowe
09.01.2019 08:50 Kompleksowa dostawa i dystrybucja energii elektrycznej do oświetlenia drogowego, zasilania obiektów komunalnych Gminy Siechnice i jednostek organizacyjnych – 17 układów pomiarowych
08.01.2019 14:23 Wykonanie robót budowlanych polegających na kontynuacji budowy szkoły podstawowej jako demonstracyjnego budynku pasywnego i ogólnodostępnej pasywnej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Siechnicach, Gmina Siechnice
28.12.2018 14:36 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID i sprawowaniem nadzoru autorskiego, Gmina Siechnice
10.12.2018 15:11 Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.: „Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny
05.12.2018 16:08 Świadczenie usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Siechnice
05.12.2018 16:01 Zakup wraz z dostawą szczepionek w 2019/2020r. dla Zespołu Opieki Zdrowotnej przy ulicy Żeromskiego 1 w Świętej Katarzynie
26.11.2018 11:25 Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Wiosennej w Żernikach Wrocławskich, Gmina Siechnice
22.11.2018 15:07 Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz dostępu do internetu mobilnego dla potrzeb gminy Siechnice
22.11.2018 14:55 Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Siechnice i jej jednostek organizacyjnych
02.11.2018 11:46 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pt.: „ Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Polna w miejscowości Święta Katarzyna, Gmina Siechnice
15.10.2018 14:31 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pt.: „Budowa obiektu oświatowo – kulturalnego położonego we wsi Kotowice przy ulicy Podwalnej1 ( Działka nr 98/2, Obręb Kotowice)”, Gmina Siechnice
10.10.2018 14:23 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży sanitarnej dla zadania pt.: „Wykonanie robot budowlanych polegających na budowie kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Wiosennej w Żernikach Wrocławskich”, Gmina Siechnice
18.09.2018 14:40 Dostawa i montaż wyposażenia meblowego sal lekcyjnych i innych pomieszczeń szkoły podstawowej w Siechnicach przy ul. Osiedlowej, gmina Siechnice
11.09.2018 17:35 Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji deszczowej ramach rozbudowy ul. Wiosennej w Żernikach Wrocławskich, Gmina Siechnice
06.09.2018 12:16 Odnowa wsi na terenie gminy Siechnice – 1 etap przebudowy parku przy ul. Kolejowej w miejscowości Święta Katarzyna na działkach 785/1, 785/3, 1128, Gmina Siechnice
06.09.2018 07:46 Budowa obiektu oświatowo – kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Kotowicach, gmina Siechnice – zaprojektuj i wybuduj
03.09.2018 13:23 Wykonanie remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Polna w miejscowości Święta Katarzyna, Gmina Siechnice
30.08.2018 14:51 Wykonanie remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych dla ulicy Wierzbowej w Sulęcinie – ETAP I

1 2 3 4 5 6 następna