Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.02.2009 11:11 Uchwała Nr XXIII/176/08 w sprawie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej na 2009 rok
10.02.2009 11:10 Uchwała Nr XXIII/175/08 w sprawie nadania nazw ulic w Siechnicach
10.02.2009 11:06 Uchwała Nr XXIII/174/08 w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
10.02.2009 11:01 Uchwała Nr XXIII/173/08 - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2008
18.12.2008 15:41 Uchwała Nr XXII/172/08 - w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego
18.12.2008 15:32 Uchwała Nr XXII/171/08 - w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
18.12.2008 15:26 Uchwała Nr XXII/170/08 - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok
18.12.2008 15:24 Uchwała Nr XXII/169/08 - w sprawie nadania nazw ulic w Siechnicach
18.12.2008 15:22 Uchwała Nr XXII/168/08 - w sprawie nadania nazwy ulicy w Biestrzykowie
18.12.2008 15:20 Uchwała Nr XXII/167/08 - w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w obrębie Siechnice
18.12.2008 15:18 Uchwała Nr XXII/166/08 - w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Święta Katarzyna na lata 2009-2014”
18.12.2008 15:16 Uchwała Nr XXII/165/08 - w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Święta Katarzyna
11.02.2009 12:05 Uchwała Nr XXII-164-08 - w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Święta Katarzyna – obszaru mieszkaniowo – usługowego w rejonie ulicy Głównej i Stefana Żeromskiego
11.02.2009 12:03 Uchwała Nr XXII-163-08 - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żerniki Wrocławskie obejmującego obszar oznaczony symbolem „C1”
18.12.2008 15:14 Uchwała Nr XXII/161/08 - w sprawie przystąpienia do opracowania "Planu Urządzeniowo-Rolnego Gminy Święta Katarzyna"
18.12.2008 15:12 Uchwała Nr XXI/160/08 - w sprawie nadania nazwy ulicy w Bogusławicach
18.12.2008 15:10 Uchwała Nr XXI/159/08 - w sprawie nadania nazwy ulicy w Zębicach
18.12.2008 15:09 Uchwała Nr XXI/158/08 - w sprawie nadania nazwy ulicy w Żernikach Wrocławskich
18.12.2008 15:06 Uchwała Nr XXI/157/08 - w sprawie nadania nazwy ulicy w Siechnicach
18.12.2008 15:04 Uchwała Nr XXI/156/08 - w sprawie nadania nazwy ulicy w Biestrzykowie
18.12.2008 15:03 Uchwała Nr XXI/155/08 - w sprawie nadania nazwy ulicy w Iwinach
18.12.2008 15:00 Uchwała Nr XXI/154/08 - w sprawie przekazania Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świętej Katarzynie z siedzibą w Siechnicach zadań związanych z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych
18.12.2008 14:59 Uchwała Nr XXI/153/08 - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2008
18.12.2008 14:57 Uchwała Nr XXI/152/08 - w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Święta Katarzyna
18.12.2008 14:56 Uchwała Nr XXI/151/08 - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2009 rok
18.12.2008 14:51 Uchwała Nr XXI/150/08 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok
09.12.2008 15:21 Uchwała Nr XXI/149/08 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok
10.10.2008 11:41 Uchwała Nr XX/148/08 - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2008
10.10.2008 11:40 Uchwała Nr XX/147/08 - w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Święta Katarzyna do kategorii dróg gminnych
10.10.2008 11:39 Uchwała Nr XIX/146/08 - w sprawie nadania nazw ulicom w Sulęcinie

1 2 3 następna