Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.09.2008 09:15 Uchwała Nr XLIII/330/06 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żerniki Wrocławskie: Teren „B” dla obszaru położonego w rejonie ulicy Parkowej i Wrocławskiej
11.09.2008 09:09 Uchwała Nr XLIII/329/06 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żerniki Wrocławskie: Teren „F” - obszar położony w południowej części obrębu Żerniki Wrocławskie
11.09.2008 09:07 Uchwała Nr XLIII/328/06 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żerniki Wrocławskie: Teren „E” - obszar położony w południowo-zachodniej części obrębu Żerniki Wrocławskie
11.09.2008 08:51 Uchwała Nr XLIII/327/06 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Święta Katarzyna dla terenu położonego w południowej części miejscowości
11.09.2008 08:49 Uchwała nr XLIII/326/06 - w sprawie nadania nazwy ulicy w Zębicach
11.09.2008 08:48 Uchwała Nr XLII/325/06 - w sprawie nadania nazwy ulicom w Żernikach Wrocławskich
09.09.2008 09:29 Uchwała Nr XLII/324/06 - w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych prowadzących swoją działalność na terenie gminy Święta Katarzyna
09.09.2008 09:29 Uchwała Nr XLII/323/06 - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2006
09.09.2008 09:28 Uchwała Nr LXII/322/06 - w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Święta Katarzyna
09.09.2008 09:27 Uchwała Nr XLII/321/06 - w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości niezabudowanych na rzecz Województwa Dolnośląskiego – Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu
09.09.2008 09:25 Uchwała Nr XLI/320/06 - zmieniająca uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Nr XXXVII/284/05 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Święta Katarzyna
09.09.2008 09:24 Uchwała Nr XLI/319/06 - w sprawie skargi Dariusza Zięby na działalność Wójta Gminy Święta Katarzyna dotyczącą przydzielenia mieszkania
09.09.2008 09:20 Uchwała Nr XLI/318/06 - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szostakowice, części obrębu Sulęcin – Szostakowice - Gmina Święta Katarzyna
09.09.2008 09:18 Uchwała Nr XLI/317/06 - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Ozorzyce, gmina Święta Katarzyna
09.09.2008 09:16 Uchwała Nr XLI/316/06 - w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Radwanicach
09.09.2008 09:15 Uchwała Nr XLI/315/06 - w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Święta Katarzyna z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2005 rok
09.09.2008 09:12 Uchwała Nr XV/314/06 - w sprawie złożenia skargi kasacyjnej na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie skargi Prokuratora Okręgowego we Wrocławiu na Uchwałę Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 23 października 2003 r. Nr XII/103/03
09.09.2008 09:10 Uchwała Nr XL/313/06 - w sprawie rozpatrzenia skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Nr XXXVII/289/05 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pani Władysławy Tomoń i mieszkańców Iwin na brak skuteczności wójta Gminy Święta Katarzyna dotyczącej usunięcia odpadów z działki Barbary Sobeckiej
01.09.2008 13:24 Uchwała Nr XL/312/06 - w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Święta Katarzyna
01.09.2008 13:22 Uchwała Nr XL/311/06 - w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Święta Katarzyna”
01.09.2008 13:18 Uchwała Nr XXXIX/310/06 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Siechnice w obszarze planowanego przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV
01.09.2008 13:17 Uchwała Nr XXXIX/309/06 - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2006
01.09.2008 13:09 Uchwała Nr XXXIX/308/06 - w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu
01.09.2008 13:08 Uchwała Nr XXXIX/307/06 - zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
01.09.2008 13:02 Uchwała Nr XXXIX/306/06 - w sprawie wykorzystania wyników kontroli Gminnego Centrum Kultury
01.09.2008 13:01 Uchwała Nr XXXIX/305/06 - w sprawie rozpatrzenia skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Nr XXXVII/284/05 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Święta Katarzyna
01.09.2008 12:59 Uchwała Nr XXXIX/304/06 - w sprawie powołania członka Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie
01.09.2008 12:57 Uchwała Nr XXXIX/303/06 - w sprawie odwołania członka Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie
01.09.2008 12:49 Uchwała Nr XXXIX/302/06 - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Święta Katarzyna
01.09.2008 12:47 Uchwała Nr XXXVIII/ 301/06 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Święta Katarzyna

poprzednia 1 2 3 4 następna